Ga terug

Wat als u producten moet laten verwijderen of vernietigen?

Nieuwsbericht · Dec 6, 2023 3:13:00 PM
Winkelvoorraad magazijn

Er kunnen heel wat redenen zijn waarom een bedrijf bepaalde producten wil (laten) verwijderen of vernietigen. Misschien bevatten ze productiefouten, is de stock te groot, gaat het om namaakproducten … Bevindt u zich in zo’n situatie, kies dan bij voorkeur voor een duurzame verwerkingsmethode. De ladder van Lansink is daarbij een goede wegwijzer. Bij voorkeur worden er zo weinig mogelijk materialen verbrand en zet u zoveel mogelijk in op gebruik of recyclage. 
Voor verpakte levensmiddelen geldt er een specifieke regeling, die buiten de scope van dit bericht valt.

 Duurzame optie kiezen

Twijfelt u over de beste verwerkingsmethode? Neem dan contact op met uw afvalinzamelaar of -verwerker om de mogelijkheden te bespreken. Zij zullen samen met u nagaan of de producten wel vernietigd moeten worden. Misschien kunt u ze toch nog op de markt brengen via andere commerciële kanalen, of ze aan een goed doel schenken. Op die manier worden producten niet onnodig vernietigd.

Is gebruik niet mogelijk, bekijk dan eerst of het product in aanmerking komt voor een andere nuttige toepassing. Voor producten die gerecycleerd kunnen worden, geldt een verbrandingsverbod (artikel 4.5.2 van het Vlarema). Dit is ook van toepassing op verpakkingen. Er zijn verschillende afvalverwerkende bedrijven in Vlaanderen die recycleerbare producten uit hun verpakking kunnen halen, zodat het product en de verpakking apart gerecycleerd kunnen worden. 

Bij fraudegevoelige producten, zoals namaaktassen, kan de afvalverwerker ervoor zorgen dat de producten na behandeling niet meer verkoopbaar zijn, maar wel nog gerecycleerd kunnen worden. Producten die op een vertrouwelijke manier opgevolgd moeten worden, kunt u onder cameratoezicht laten behandelen. Op die manier voorkomen we dat recycleerbare materialen onnodig worden verbrand. 

Wanneer toch verbranden?

Enkel producten die niet in aanmerking komen voor recyclage kunt u laten verbranden. Dit kan pas nadat al de recycleerbare delen van de verpakking verwijderd zijn. De verpakking die rechtstreeks in contact staat met het product mag blijven. U verwijdert bijvoorbeeld:

  • alle recycleerbare verpakkingen rond een afgekeurde tube tandpasta;
  • alle recycleerbare verpakkingen rond een afgekeurde lipstick ;
  • de recycleerbare verpakking rond een aantal afgedankte flessen met niet-gevaarlijke schoonmaakproducten.

Als u hier niet aan kunt voldoen, mag een afvalinzamelaar- of verwerker de producten (incl. verpakking) enkel laten verbranden bij een afvalverbrandingsinstallatie die beschikt over een afwijking van het verbrandingsverbod. Sinds 2023 moet hierop een dubbele heffing betaald worden. Op die manier wil de Vlaamse overheid de verbranding van recycleerbare materialen zoveel mogelijk ontmoedigen.  

Uitzonderingen

In enkele uitzonderlijke gevallen moeten producten niet volledig ontpakt worden en hebt u geen afwijking nodig op het verbrandingsverbod. Het gaat om volgende producten:

  • producten die een direct gevaar inhouden voor mens of milieu en onmiddellijk verbrand moeten worden op bevel van een bevoegde autoriteit;
  • producten die een risico kunnen vormen voor de ontpakker, zoals medische afvalstoffen die een bijzonder risico inhouden doordat ze een microbiologische, virale besmetting of een vergiftiging kunnen veroorzaken  Ook als u kan aantonen dat afvalverwerkers weigeren om bepaalde producten te ontpakken, omdat ze te risicovol zijn, valt dit onder deze uitzondering. Dit kunnen bv. ook scherpe voorwerpen zijn;
  • producten die onder de ADR-regelgeving vallen (dit is de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg), mogen niet altijd volledig ontpakt worden. Voorwaarde is dat een veilig transport steeds gegarandeerd moet kunnen worden.

Neem contact op met de OVAM of uw afvalinzamelaar als u niet zeker bent of uw product hieronder valt. 
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140