Ga terug

WHO vraagt aandacht voor herontwikkeling van verontreinigde sites

Nieuwsbericht · Dec 13, 2021 6:14:00 PM
Cover brochure WHO - Protecting health through urban redevelopment of contaminated sites

De afgelopen twee jaar is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet uit beeld geweest door de COVID-19-pandemie. Minder bekend is hun Europees Centrum voor Leefmilieu en Gezondheid, dat in dezelfde periode onderzoek deed naar de impact van verontreinigde sites. Een team van WHO-medewerkers en academici bracht de problematiek in beeld op basis van wetenschappelijke publicaties, beleidsdocumenten en een bevraging van de vijftig WHO Europe-lidstaten.

Bij die bevraging werd een analyse gemaakt van 28 projecten. Het gaat om verontreinigde terreinen die recent gesaneerd en herontwikkeld werden. Voor Vlaanderen werden De Krook in Gent en Schotte in Aalst ingediend, respectievelijk door de OVAM en de Brownfieldconvenantwerking. Het project Schotte werd samen met acht andere projecten nader onderzocht. De resultaten werden samengevat in een overkoepelend rapport.

Gezondere steden

Het rapport toont (nogmaals) aan dat verontreinigde sites een aanzienlijke bedreiging vormen voor de gezondheid en een negatieve invloed hebben op het landgebruik en de stadsplanning. Dergelijke locaties herontwikkelen is essentieel om de lokale bevolking te beschermen tegen milieurisico's en gezondheidsbedreigingen. Op die manier worden dergelijke terreinen opnieuw beschikbaar en dragen ze bij tot gezondere steden. Inmiddels had de covidcrisis bovendien aangetoond dat parken tijdens lockdowns vaak de enige locaties in een stad zijn die soelaas bieden.

Gids met nuttige praktijken

Op basis van de vaststellingen uit het rapport heeft de WHO een publicatie gemaakt om een brede doelgroep aan te sporen met deze probleemterreinen aan de slag te gaan. Een schrijverscollectief van WHO-medewerkers, Danielle Sinnett (University Bristol), Gergő Baranyi (University Edinburgh) en Eddy Wille (OVAM) brachten de aandachtspunten en belangrijkste boodschappen samen.

Zowel nationale als lokale overheden, besluitvormers op het gebied van milieu en gezondheid, stedenbouwkundigen en praktijkmensen, onderzoekers en maatschappelijke organisaties ontdekken in de gids hoe je bij herontwikkeling rekening kan houden met gezondheids- en milieueffecten. Verder vinden ze er nuttige praktijken ter ondersteuning van een effectieve, gezonde en duurzame herontwikkeling van verontreinigde terreinen. Woord en beeld beklemtonen samen de noodzaak van een integrale aanpak. Aandachtige lezers zullen trouwens diverse locaties herkennen.

Meer info

Op 6 december 2021 werd de brochure (met de Carcoke-site in Brugge op de cover) voorgesteld. Ze is beschikbaar in zeven talen.

Team pers & communicatie

Woordvoerder