Bodemkwaliteit garanderen en versterken

Whitepaper bodem 2023

Onze bodem speelt een belangrijke rol in de strijd tegen de klimaatopwarming. Na het lezen van deze whitepaper, hebt u een helder beeld van hoe de OVAM werkt aan een duurzame en gezonde toekomst van onze bodem.


Op verkenning onder de grond: de bodem doet meer dan je denkt!

Er is steeds meer aandacht voor ons leefmilieu in Vlaanderen. En dat is nodig, maar we lijken nog een belangrijk deel over het hoofd te zien: de bodem.

Uit onderzoek blijkt dat één op twee Vlamingen niet weet of de grond waarop hij leeft vervuild is of niet. Slechts een vijfde van de burgers weet wat er eigenlijk op een bodemattest staat. Deze cijfers benadrukken de nood aan meer en toegankelijkere bodeminformatie. Bijna 70% van onze burgers wenst meer te weten over de bodemkwaliteit in hun leefomgeving, en wij, als verantwoordelijken, moeten antwoorden met duidelijke informatie.

De bodem in Vlaanderen staat, als gevolg van onze rijke industriële geschiedenis, voor heel wat uitdagingen. Sinds 1996 werden er 85.000 potentiële risicogronden in kaart gebracht die mogelijk vervuild werden in het verleden. Ondertussen staan we al een heel pak verder en zijn zes op tien van deze gronden onderzocht. Eén op acht moet daadwerkelijk gesaneerd worden. 

Maar bodemzorg is meer dan alleen saneren. De laatste jaren verschuift onze focus dan ook steeds meer naar het voorkomen van bodemverontreiniging en het aanpakken van nieuwe, verontreinigende stoffen, zoals microplastics en PFAS. Met een focus op nieuwe, minder ingrijpende saneringstechnieken en een groeiend besef van het belang van bodemzorg, streven we ernaar om onze bodem te beschermen en te herstellen voor toekomstige generaties.
Responsive Image

Bodembeheer