Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Wat doe ik als particulier met elektronisch afval?

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) zijn alle elektrische en elektronische toestellen die een huishouden of een bedrijf niet langer gebruikt en wil weggooien. Raadpleeg het overzicht van alle apparaten die onder de wetgeving AEEA vallen.

Waarvoor dient mijn recyclagebijdrage bij aankoop?


De recyclageparken, erkende kringloopcentra en winkeliers voorzien ruimte en personeel om huishoudelijke apparaten gratis terug te nemen. Na terugname moeten al deze toestellen gecentraliseerd worden. Na een selectie op hergebruik worden de apparaten naar een verwerker gebracht. De bijdrage dient in belangrijke mate om deze logistieke kost te dekken.

Het hergebruikcentrum test en herstelt apparaten. De verwerker moet alle gevaarlijke componenten uit de apparaten verwijderen en gepast laten verwerken. Dit verklaart de hoge verwerkingskost voor apparaten met koelmiddelen, zoals koelkasten. Uit de overblijvende fractie worden grondstoffen teruggewonnen, zoals ijzer en andere metalen, kuststoffen of glas. Naast de recyclagebijdragen wordt ook de eventuele opbrengst van deze grondstoffen aangewend om alle voorgaande stappen te financieren.

Waar kan ik als particulier terecht met apparaten die ik niet langer gebruik

In de winkel/Bij uw leverancier:
AEEA < 25cm mag u steeds gratis deponeren in de blauwe inzamelboxen die u op een uitgebreid netwerk van winkelpunten vindt. Naast elektro- en doe-het-zelfzaken vindt u deze ook bij vele supermarkten. Wilt u grotere apparaten afdanken? Dit kan wanneer u een nieuw apparaat koopt. De winkelier of leverancier is verplicht op het moment van aankoop of levering een gelijkaardig af te danken toestel gratis te aanvaarden. Let op: bij levering kunnen hier een aantal voorwaarden aan verbonden zijn. Bij aankoop kan gevraagd worden te specifiëren of u ook een apparaat afdankt. Ook indien het toestel niet op de plaats van levering staat en bijkomende hindernissen of hoogtes moeten overwonnen worden, kan de leverancier de terugname weigeren of kosten aanrekenen. 

In de kringwinkel:
Heeft u een apparaat dat (al dan niet mits kleine reparatie of reiniging), nog functioneert en nog een zekere marktwaarde heeft? Brengt dit naar een erkend kringloopcentrum. Sommige centra komen dit ook gratis bij u ophalen. De apparaten mogen geen roest of uiterlijke schade vertonen. Oude "dikke" televisieschermen met kathodestraalbuizen, of computers met niet minimaal een pentium iV-processor worden geweigerd. Zo ook koelkasten met koelmiddelen die niet langer mogen gerbuikt worden (CFK's, HCFK's). Bepaalde energielabels zijn minimaal vereist: A voor koelkasten en diepvriezers, B voor wasmachines en afwasmachines en C voor droogkasten.

In het recyclagepark:
Het recyclagepark in uw gemeente wordt door Recupel vergoed om AEEA gratis te aanvaarden. AEEA mag niet bij het ijzerschroot en wordt in verscheidene fracties ingezameld. Er is een container voor grote apparaten (wasmachines, afwasmachines…) en een container voor koelvriestoestellen. Er staan aparte palletboxen voor schermen en voor alle overige apparaten. Tot slot kan u lampen en deponeren in het hiervoor voorziene recipiënt.
 

Zonnepanelen
Normaal verzorgt uw installateur de gratis inzameling (exclusief demontagekost) van afgedankte zonnepanelen. Hiervoor werd het beheersorganisme PV Cycle opgericht. Op hun website vindt u een overzicht van inzamelpunten.