Afval & materialen

Afval sorteren

Thuis goed sorteren, bedrijfsafval correct sorteren, zwerfvuil, specifieke afvalstromen, bouwafval …


Waar zouden we zijn zonder sorteren? Zowel voor de overheid, bedrijven als burgers is het van belang om dit goed aan te pakken. We hebben er immers allemaal baat bij om goed te sorteren…

Vlaanderen maakt een duidelijke keuze voor ‘bronsortering’. Dat wil zeggen dat u thuis of in uw bedrijf het afval meteen correct gesorteerd moet aanbieden aan de afvalinzamelaar. Daardoor houden de materialen het best hun waarde en kan er optimaal gerecycleerd worden. Dat is goed voor het milieu, maar ook belangrijk voor onze economie. Veel materialen worden namelijk steeds schaarser. Papier en karton, pmd, glas, hout, metalen, enz.
Deze afvalfracties kunnen gerecycleerd worden en moeten daarom apart worden aangeboden voor selectieve inzameling.

Thuis of op het werk, sorteren is dus wel degelijk belangrijk!