Duurzaam ondernemen

Duurzaam aankopen

Duurzaam aankopen is milieuverantwoord en circulair. Duurzaam aankopen als hefboom voor de overgang naar circulaire economie.


Bij duurzaam aankopen houdt u best rekening met deze criteria:
  • Ontwerp van het product: keuze grondstoffen en materialen waaronder herkomst, hernieuwbaar, gerecycleerd en afvalfase vermijden.
  • Levensduur van het product: herstelbaarheid en demonteerbaarheid, beschikbaarheid onderdelen
  • Dienst na verkoop: onderhoud, vervanging en herstellingen
  • Kopen of huren van een dienst of product = gebruiken of bezitten
  • Einde leven product of einde gebruik : nieuwe bestemming / eigenaar of terugname door producent, aandacht terugwinnen van grondstoffen en materialen
  • Herkomst en schaarste producten en materialen
  • Duurzame arbeidsvoorwaarden
  • Sociale criteria
U vindt hierover meer informatie in de gids voor duurzaam aankopen.

Diverse actoren en partners in het aankoopbeleid kunnen zich verenigen en laten inspireren door een Green Deal voor circulair aankopen te sluiten.