Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Eindverkoper / tussenhandelaar

Als verkoper van electrische apparaten moet u aan een aantal verplichtingen voldoen. Lees hier waar u rekening mee moet houden.


Wat moet ik bijhouden in een afvalstoffenregister?


Als u AEEA in ontvangst neemt van uw klanten, dan gebeurt dit in het kader van uw bedrijfsvoering. De teruggenomen hoeveelheden moeten bijgehouden worden in uw afvalstoffenregister als producent. Voor de afvalstoffen die u aan een inzamelaar afgeeft volstaat een verzameling van identificatieformulieren of afgiftebewijzen. Voor de afvalstoffen waarvoor u zelf regelingen treft voor de afvoer vult u de gegevens zelf aan.

Wat moet ik rapporteren aan wie? (+keuring ISO17020)

Het beheersorganisme Recupel rapporteert over de hoeveelheden afvalstoffen die u via hen laat afvoeren. Brengt u zelf apparaten in hergebruik, of kiest u voor een inzamelaar buiten het beheersorganisme, dan bent u zelf verplicht hierover te rapporteren in BeWeee.

Nuttige links