Specifieke afvalstromen

Gasflessen

De verwerking van gasflessen houdt een risico in en gasflessen mogen dus in geen geval ingezameld worden met het metaal- en schrootafval.Er is een terugnamesysteem voor de gasflessen opgezet voor de butaan- en propaangasflessen en voor gasflessen met industriële gasflessen.


Er is een terugnamesysteem voor de gasflessen  opgezet voor de butaan- en propaangasflessen en voor gasflessen met industriële gasflessen.  

Butaan- en propaangasflessen 

Sinds 1 januari 2006 bestaat er een oplossing voor lege gasflessen van butaan en propaan: Febupro, de Federatie Butaan en Propaan, heeft in samenwerking met de OVAM en VVSG een recuperatiesysteem op poten gezet. Wie een lege gasfles heeft of een gasfles niet meer gebruikt, kan ze terugbrengen naar een verdeler van gasflessen in de buurt. Zo'n 300 verdelers verspreid in Vlaanderen nemen deel. De lijst van deze verdelers vindt u op www.febupro.be.

De verdeler aanvaardt alle merken en types van butaan- en propaanflessen, ongeacht de ouderdom, voorzover het past binnen de capaciteit waarvoor de verdeler vergund is. De verdeler mag namelijk slechts een maximum aantal gasflessen stockeren. 

Butaan- en propaangas wordt verkocht in speciale gasflessen, die eigendom blijven van de gasmaatschappijen. Voor sommige betaalde u statiegeld. Dat statiegeld krijgt u enkel terug bij de verdeler waar u de fles aankocht of bij een verdeler van hetzelfde merk als u een bewijs kunt voorleggen dat u statiegeld betaalde.

De niet-herbruikbare gascartouches (zoals Campingaz ..) kunt u niet terugbrengen via het inzamelsysteem van Febupro. Hiermee kunt u terecht bij het containerpark van uw gemeente.

Gasflessen met industriële gassen 

Essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences, ontwikkelde een specifieke webapplicatie om zoveel mogelijk gasflessen op een veilige manier door de rechtmatige eigenaar of de gasleverancier te laten ophalen. Dit is het resultaat van een vrijwillig engagement van de sector, waarbij de leden van Essenscia zich engageerden die gasflessen in België op te halen die als de hunne werden geïdentificeerd.

Deze vrijwillige en gratis ophaling van één of meerdere gasflessen is mogelijk via www.cylinders.essenscia.be.

Als uw gasfles afkomstig is van een andere leverancier dan deze aangesloten bij Essenscia dan is ophaling via de webapplicatie van Essenscia niet mogelijk. U kunt eerst uw leverancier vragen of terugname van de gasfles mogelijk is. Is de leverancier van de gasfles niet gekend of is terugname niet mogelijk dan moeten de gasflessen worden opgehaald door een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of een vergunde verwerker.

Veiligheidstips voor volle en lege gasflessen

  • Stockeer geen gasflessen in een kelder, noch in de buurt van een kelderraam of afvoer. 

  • Zet gasflessen steeds rechtop in een goed verluchte omgeving.
  • Draai de kraan van een ongebruikte fles (vol of leeg) altijd dicht.
  • Schroef de hoed terug op de fles, als deze voorzien is.
  • Bewaar uw gasfles niet langer dan 5 jaar.