Ondersteuning en tools

GRO

Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten


GRO is de handleiding van het Facilitair Bedrijf voor de waardering van overheidsgebouwen. Ze is breed toepasbaar en kan voor alle functies gebruikt worden: kantoorgebouwen, toeristische infrastructuur, musea, gemengde functies … De handleiding bevat een overzicht van de voornaamste regelgeving en van de bouwkundige en technische criteria. Naast de kwalitatieve en kwantitatieve criteria geeft GRO aandacht aan climate responsive design en de principes van circulaire economie. 

Binnen de categorie Profit houdt GRO rekening met de toekomstige aanpasbaarheid van het gebouw, gebaseerd op de ontwerprichtlijnen die de OVAM heeft opgesteld. Best houdt u al van in de ontwerpfase rekening met de criteria van deze checklist.

Binnen de categorie Materialen houdt GRO rekening met de milieu-impact van de materiaalkeuze door een TOTEM-doorrekening op te vragen.