Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Hergebruikcentrum

U wil apparaten herstellen en opnieuw verkopen? Dan houdt u best rekening met de zaken hieronder.


Ik wil apparaten testen en/of herstellen, waar moet ik op letten?


Bij het opslaan, testen en herstellen?
AEEA moet voorzichtig behandeld worden, ook na de sortering op hergebruik. Dus op zo'n wijze dat schade aan bijvoorbeeld koelcircuits, beeldschermen of lampen voorkomen wordt. De inkomende afvalstroom moet duidelijk gescheiden worden van de uitgaande stromen. AEEA moeten op een ondoorlatende ondergrond en weerbestendig worden opgeslagen. Herbruikbare toestellen of onderdelen moeten gescheiden worden opgeslagen van de overige AEEA. Voor de betreffende wetgeving klik hier.

Andere verplichtingen:
  • Heb ik een omgevingsvergunning nodig?
Indien u op uw site enkel aanvaardt wat na visuele voorselectie potentieel herbruikbaar blijkt, dan wordt de opslag en voorbereiding voor hergebruik niet beschouwd als een verwerking van afvalstoffen. Indien u alle toestellen aanvaardt, inclusief toestellen die duidelijk niet langer in aanmerking komen voor hergebruik, dan is een vergunning voor het verwerken van afvalstoffen verplicht. De controle of u al dan niet deze toestellen aanvaardt op uw site is zeer streng.
 
  • Moet ik me registreren als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar, -makelaar?
Indien op de plaats van ophaling een visuele voorselectie gebeurt, en enkel meegenomen wordt wat nog potentieel herbruikbaar lijkt, dan bent u uitgezonderd van de verplichting tot registratie als IHM. Aanvaardt u ook toestellen die niet langer in aanmerking komen voor hergebruik, dan is deze registratie wel verplicht. De controle op dit onderscheid is zeer streng.
 
  • Wat hou ik bij in een afvalstoffenregister?
Indien u zelf ophalingen doet, houdt u een afvalstoffenregister bij als IHM. Dit ongeacht of u bij de OVAM geregistreerd bent of niet. Ook van de toestellen die u op uw site aanvaardt, voorbereidt voor hergebruik en afvoert, houdt u een afvalstoffenregister bij als verwerker. Dit ongeacht of u vergund bent voor de verwerking van afvalstoffen of niet. In het register maakt u onderscheid per EEA-categorie om uw rapporteringsverplichtingen te kunnen nakomen.
 
  • Rapportage:
U rapporteert jaarlijks voor  1 juli hoeveel AEEA u het voorgaande jaar inzamelde en/of aanvaardde, hoeveel apparaten u in hergebruik bracht en welke bestemming de overige apparaten kregen. Normaal gezien rapporteert u in BeWeee. Indien u echter een overeenkomst afsloot met een beheersorganisme zoals Recupel, dan rapporteert u aan hen. U hoeft geen hoeveelheden dubbel te rapporteren aan Recupel en in BeWeee, maar u moet wel alles rapporteren. De gerapporteerde cijfers moeten geverifieerd worden door een onafhankelijke keuringsinstelling geaccrediteerd volgens ISO17020. De verificatie van de cijfers gerapporteerd aan een beheersorganisme gebeurt op kosten van dit beheersorganisme.

Nuttige links

beweee: de nationale rapporteringstool
recupel: het beheersorganisme voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten
MB Hergebruikcriteria: de regelgeving rond voorbereiding voor hergebruik van AEEA en export van tweedehands AEEA.