Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar, makelaar AEEA

Als IHM voor AEEA moet u op een aantal zaken letten. Hieronder vindt u een overzicht.


Ik wil apparaten inzamelen (=transport organiseren) voor verwerking of herstel, waar moet ik op letten?


Voorzichtig inzamelen inzameling:
De apparaten moeten op dusdanige wijze worden ingezameld dat hergebruik en recyclage niet in het gedrang komen, en dat lekken van schadelijke stoffen vermeden wordt. AEEA is geen schroot, maar moet afgevoerd worden naar een specifiek hiervoor vergunde verwerker, die het AEEA depollueert.
Andere verplichtingen:
Als u AEEA ophaalt of laat ophalen in Vlaanderen, dan bent u verplicht zich te registreren  als IHM via het OVAM-webloket. Indien u ook zelf het transport uitvoert, dan moet u zich in hetzelfde loket ook registreren als vervorerder.
U houdt ook een afvalstoffenregister  bij als inzamelaar, waarbij u de gegevens opsplitst per AEEA-categorie. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan uw rapporteringsverplichtingen.
Rapporteringsverplichtingen:
U rapporteert jaarlijks voor  1 juli hoeveel AEEA u het voorgaande jaar inzamelde en welke bestemming(en) ze kregen. Normaal gezien rapporteert u in BeWeee. Indien u echter een overeenkomst afsloot met een beheersorganisme zoals Recupel, dan rapporteert u aan hen. U hoeft geen hoeveelheden dubbel te rapporteren aan Recupel en in BeWeee.  De gerapporteerde cijfers moeten geverifieerd worden door een onafhankelijke keuringsinstelling geaccrediteerd volgens ISO17020. De verificatie van de cijfers gerapporteerd aan een beheersorganisme gebeurt op kosten van dit beheersorganisme.

Nuttige links