Afval thuis sorteren

Klein Gevaarlijk Afval

(kga)


Wat doet u ermee?

Klein Gevaarlijk Afval brengt u naar het recyclagepark.

Wat hoort er bij de selectieve inzameling van kga?

 • Verven, lakken, vernissen, lijmen, siliconen, kleurstoffen, toners, inkten en inktcartridges;
 • Smeeroliën, brandstoffen en antivries;
 • Gechloreerde koolwaterstoffen, aromatische koolwaterstoffen, ontvlambare oplosmiddelen, verf- en celluloseverdunners, terpentijn, petroleumether, ether, brandspiritus, wasbenzine, aceton, methanol, hexaan, tolueen, xyleen, parfums en sterk geconcentreerde ethanol;
 • Bijtende en gefluoreerde schoonmaakmiddelen en onderhoudsmiddelen zoals javel, wc-reinigers, autowax, metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen, meubelolie, boenwas, ontstoppers, beitsmiddelen, bleekmiddelen en ontvetters zoals javel en waterstofperoxide;
 • Sterkere zuren zoals zoutzuur, zwavelzuur, fosforzuur, accuzuur, chroomzuur en salpeterzuur;
 • Sterkere basen zoals bijtende soda of natronloog, kaliloog en ammoniak;
 • Fotografische vloeistoffen om analoge foto’s te maken zoals stopbadvloeistoffen, fixeervloeistoffen, fotografische ontwikkelaars, fotografische activators en fotografische additieven;
 • Andere gekende gevaarlijke producten op basis van het etiket en het gevaarsymbool op de verpakking, zoals formol en chloortabletten;
 • Onbekende producten die burgers aanbrengen en als gevaarlijk beschouwd worden;
 • Bestrijdingsmiddelen: pesticiden, herbiciden, schimmelwerende middelen en wormbestrijdende houtbeschermingsmiddelen;
 • Batterijen en accu’s;
 • Metallisch kwik en kwikhoudende afvalstoffen zoals kwikthermometers en gasontladingslampen (bv. spaarlampen en tl-lampen);
 • Brandblusmiddelen zonder statiegeld;
 • Injectienaalden, pennaalden en bloedlancetten aangeboden in een naaldcontainer;
 • Rookdetectors;
 • Röntgenfoto’s en nitraatfilms;
 • Niet-geperforeerde gasflessen voor éénmalig gebruik en gaspatronen.
Volgende fractie valt ook onder kga, maar kan u niet altijd afleveren op het recyclagepark. Op welke wijze u deze fractie kan aanbieden, vindt u in de afvalkalender of sorteerwijzer van uw stad of gemeente.
 • Niet (volledig) opgebrand vuurwerk en niet (volledig) opgebrande vuurpijlen.

Volgende afvalfracties horen elders thuis:

 • Oude geneesmiddelen -> apotheker (meer info in de sorteerwijzer geneesmiddelen).
 • Munitie of explosieven -> politie
 • Lege metalen en plastieken flessen en flacons van cosmetica -> pmd