Afval thuis sorteren

Klein Gevaarlijk Afval

Dit hoort bij de selectieve inzameling van Klein Gevaarlijk Afval (kga) op het recyclagepark.


Wat doet u ermee?

Klein Gevaarlijk Afval brengt u naar het recyclagepark.

Wat hoort er bij het kga?

 • Verven, lakken, vernissen, lijmen, siliconen, kleurstoffen, toners, inkten en inktcartridges;
 • Smeeroliën, brandstoffen en antivries;
 • Gechloreerde koolwaterstoffen, aromatische koolwaterstoffen, ontvlambare oplosmiddelen, verf- en celluloseverdunners, terpentijn, petroleumether, ether, brandspiritus, wasbenzine, aceton, methanol, hexaan, tolueen, xyleen, parfums en sterk geconcentreerde ethanol;
 • Bijtende en gefluoreerde schoonmaakmiddelen en onderhoudsmiddelen zoals javel, wc-reinigers, autowax, metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen, meubelolie, boenwas, ontstoppers, beitsmiddelen, bleekmiddelen en ontvetters zoals javel en waterstofperoxide;
 • Sterkere zuren zoals zoutzuur, zwavelzuur, fosforzuur, accuzuur, chroomzuur en salpeterzuur;
 • Sterkere basen zoals bijtende soda of natronloog, kaliloog en ammoniak;
 • Fotografische vloeistoffen om analoge foto’s te maken zoals stopbadvloeistoffen, fixeervloeistoffen, fotografische ontwikkelaars, fotografische activators en fotografische additieven;
 • Andere gekende gevaarlijke producten op basis van het etiket en het gevaarsymbool op de verpakking, zoals formol en chloortabletten;
 • Onbekende producten die als gevaarlijk beschouwd worden;
 • Bestrijdingsmiddelen: pesticiden, herbiciden, schimmelwerende middelen en wormbestrijdende houtbeschermingsmiddelen;
 • Batterijen en accu’s;
 • Metallisch kwik en kwikhoudende afvalstoffen zoals kwikthermometers en gasontladingslampen zoals spaarlampen en tl-lampen;
 • Brandblusmiddelen zonder statiegeld;
 • Injectienaalden, pennaalden en bloedlancetten aangeboden in een naaldcontainer;
 • Rookdetectors;
 • Röntgenfoto’s en nitraatfilms;
 • Niet-geperforeerde gasflessen voor éénmalig gebruik en gaspatronen.

Deze gevaarlijke afvalfracties horen elders thuis:

 • Niet (volledig) opgebrand vuurwerk en niet (volledig) opgebrande vuurpijlen vallen ook onder het kga, maar worden niet op elk recyclagepark aanvaard. Raadpleeg daarom de afvalkalender of sorteerwijzer van uw gemeente of stad
 • Oude geneesmiddelen brengt u naar uw apotheker (meer info daarover vindt u in de sorteerwijzer geneesmiddelen).
 • Voor munitie of explosieven contacteert u de politie.
 • Lege metalen en plastieken flessen en flacons van cosmetica horen thuis in de blauwe pmd-zak.