Zwerfvuil aanpakken

Mooimakers

Wilt u als bedrijf, organisatie, stad of gemeente stappen ondernemen voor een mooie propere zwerfvuil-vrije omgeving en kom af maken met rondslingerende peuken, blikjes en hondenpoep? Wilt u voor eens en voor altijd verlost zijn van sluikstort? Mooimakers helpt u graag verder!

Ga naar Mooimakers!

Wie?


Mooimakers ondersteunt lokale besturen en Vlaamse partners om samen met bewonersverenigingen en bedrijven de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil en sluikstort. 

Hoe?

 • Via vergoedingen en subsidies 

  • Jaarlijkse toelagen voor:

   • Het organiseren of ondersteunen van opruimacties met minstens 20 deelnemers 

   • Het organiseren van een bedankmoment voor de structurele vrijwilligers die een stuk van het grondgebied hebben geclaimd en dit op regelmatige basis opruimen. Deze vrijwilligers zijn hiervoor aangesloten bij de vrijwilligerwerking van de gemeente of afvalintercommunale. 

   • Het gebruik van de Netheidsbarometer  

   • Scholen en verenigingen door deelname aan Operatie Proper

   • Deelname en registratie van de handhavingsweek 

  • Projectsubsidies:

   • Aanpak vuilnisbakkenplan: een financiële ondersteuning om een vuilnisbakkenplan uit te werken met als doel het beheer van de straatvuilnisbakken te optimaliseren  

   • Thematische aanpak: een financiële ondersteuning van projecten die specifieke locaties of zwerfvuilfracties wensen aan te pakken op hun grondgebied.  

   • Coachingtrajecten: door middel van coachingtrajecten, willen we gemeenten helpen om een effectief en efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen en te implementeren.  

 • Via campagnes en informatie via diverse communicatiekanalen 

 • Via het ter beschikking stellen van opruim- en communicatiemateriaal via de webwinkel 

 • Via kennisuitwisseling met de kenniswijzer, uitwisselingsmomenten en opleidingen

 • Via andere initiatieven zoals:  

  • De educatieve samenwerking met scholen en verenigingen

  • Het aanbod van een centraal meldings- en registratiesysteem 'Mijn Mooie Straat' met focus op zwerfvuil en sluikstort. 

  • De quickscan: een handige toepassing waarmee u op korte termijn in kaart brengt wat de voornaamste knelpunten en sterktes zijn in het huidige zwerfvuilbeleid in de gemeente. 

  • Het Vlaams zwerfvuilcharter dat op korte termijn bijkomende acties in de strijd tegen zwerfvuil omschrijft.

Responsive Image