Bodemkwaliteit garanderen en versterken

Bodemkwaliteit versterken via bodemzorg

Een gezonde bodem levert veel ecosysteemdiensten voor mens en omgeving. We onderzoeken hoe we (bodem)ecosysteemdiensten, (bodem)biodiversiteit en innovatie door natuurlijke oplossingen een plaats kunnen geven in ons bodemsaneringsbeleid. Om de waarde van bodem en land in de circulaire economie aan te tonen en te valideren, werken we een instrument uit. Zo verhogen we het bewustzijn rond bodemzorg.

Om de bodemdiensten maximaal te behouden of te herstellen en optimaal hergebruik van de bodem te realiseren, werken we integrale oplossingen uit rond het hergebruik van bodemmaterialen. De overheden nemen hierbij hun voorbeeldfunctie op. We werken beleidsvoorstellen uit om bijkomende restverontreiniging te voorkomen en beheren de bestaande restverontreiniging optimaal.

Stimuleren van circulair landgebruik 

De manier waarop de bodem is gebruikt, leidde tot verontreiniging en de uitputting van deze natuurlijke hulpbron. Een circulaire economie die voorziet in een aangepast landgebruik kan deze trend veranderen door de economie duurzaam te maken. Via het brown- en blackfieldbeleid stimuleren we het hergebruik van verwaarloosde terreinen. Via het grondverzet stimuleren we een maximaal hergebruik van bodemmaterialen. 

Bodem als natuurlijk kapitaal 

Wereldwijd groeit het besef dat gezonde bodems een enorm natuurlijk kapitaal vormen dat essentieel is voor ons welzijn. We steunen initiatieven om bodems te beschermen tegen klimaatverandering. We garanderen een gezonde voedselproductie en het behoud van de biodiversiteit. De bodem is een essentieel ecosysteem dat waardevolle diensten levert, zoals de levering van voedsel, energie en grondstoffen, koolstofvastlegging, waterzuivering, regulering van nutriënten, ondersteuning van biodiversiteit en recreatie. 

Studies en cijfers

Bodembeheer