Bodemkwaliteit versterken via bodemzorg

Stimuleren van circulair landgebruik


De manier waarop de bodem is gebruikt, leidde tot verontreiniging en de uitputting van deze natuurlijke hulpbron. Een circulaire economie die voorziet in een aangepast landgebruik kan deze trend veranderen door de economie duurzaam te maken. Via het brown- en blackfieldbeleid stimuleren we het hergebruik van verwaarloosde terreinen. Via het grondverzet stimuleren we een maximaal hergebruik van bodemmaterialen.

Bodembeheer