Specifieke grondstofregelingen

Bouwafval inzetten als bouwstof

Welke grondstoffen kunnen worden ingezet als bouwstof?


Volgens de definitie van Vlarema is een bouwstof “een materiaal dat, naargelang de toepassing en voor zover beschikbaar, voldoet aan bouwtechnische geharmoniseerde Europese normen of standaarden, standaardbestekken, voorschriften van de Vlaamse overheid, gestandaardiseerde bouwtechnische specificaties of andere bouwtechnische voorschriften”.

Om materialen die afkomstig zijn van de verwerking van afvalstoffen te kunnen gebruiken als een bouwstof, moeten die voldoen aan enkele voorwaarden van het Materialendecreet en het Vlarema. Pas dan verkrijgt de afvalstof het statuut van ‘grondstof’. Ze kunnen dan dienen als een bouwstof of bij de productie van nieuwe materialen. Zie catalogus van secundaire en gerecycleerde granulaten.

Deze ‘grondstoffen’ kunnen afkomstig zijn van

  • beton-, metselwerk-, meng- en asfaltpuin. Deze ‘afvalstoffen’ worden verwerkt tot gerecycleerde granulaten. Deze gerecycleerde granulaten worden gecertificeerd onder het eenheidsreglement (EHR) gerecycleerde granulaten.

  • ander bouw- en sloopafval zoals gewassen puin, cellenbeton, gips, grout, …  

  • afval afkomstig van industriële activiteiten zoals bodemassen, vliegassen, slakken, straalgrid, mijnsteen, …

Voor het gebruik van de laatste twee stromen is een grondstofverklaring voor het gebruik als bouwstof vereist.

Team bouw