Afval vermijden

Circulair ontwerpen en (ver)bouwen

Circulair ontwerpen en (ver)bouwen is een ontwerp- en bouwstrategie die alle hulpbronnen zodanig gebruikt dat ze een economische, sociale én ecologische (meer)waarde creëert of minstens behoudt.

Daarbij houdt deze strategie rekening met de bestaande erfenis, de veranderende noden en de toekomstige opportuniteiten eigen aan de bouwwereld en gaat ze een intense samenwerking aan binnen het waardennetwerk. Doordat materialen, producten en ruimte zoveel mogelijk worden hergebruikt, gebruiken we minder grondstoffen, ontstaat er minder afval en verkleint de milieu-impact over de volledige levenscyclus van het bouwwerk.