Handhaving

Controle op het terrein

Het Milieuhandhavingsdecreet voorziet in handhavingsinstrumenten wanneer er milieu-inbreuken en/of milieumisdrijven worden vastgesteld. De OVAM heeft binnen dat decreet een aantal toezichtsbevoegdheden. En de Toezichtshouders van OVAM voeren specifieke handhavingsopdrachten uit. 

Team terreincontrole