Wat doen we?

Handhaving

De naleving van wet- en regelgeving start bij het handhavingsinstrument. Om op een efficiënte manier de naleving van deze regels te controleren, kan u beroep doen op allerlei instanties.

Team terreincontrole van de OVAM is samengesteld uit Toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor controles op het terrein, en GAS-vaststellers die zich uitsluitend bezighouden met het controleren op zwerfvuil. 
Meldingen bestemd voor team Terreincontrole van de OVAM kan u op een vlotte manier doorgeven via ons contactformulier.
Via www.milieuhandhaving.be ziet u bij welk handhaver u terecht kan.

Team terreincontrole