Zwerfvuil aanpakken

Handhaving zwerfvuil

De Vlaamse overheid ondersteunt lokale besturen bij de handhaving op zwerfvuil. De eerste van de 30 zwerfvuilhandhavers hebben hun opleiding tot GAS-vaststeller afgerond en zijn intussen actief op het terrein.


Zwerfvuilhandhavers bij de OVAM

Als lokaal bestuur krijgt u in uw dagelijkse strijd tegen het zwerfvuil steun van de Vlaamse overheid. Daarom zullen er tussen 2021 en 2024 maar liefst 30 zwerfvuilhandhavers zich uitsluitend met de controle op zwerfvuil bezighouden. Ze worden aangestuurd door het team Terreincontrole van de OVAM. 

Responsive Image

Laat OVAM GAS-vaststellers aanstellen door uw gemeenteraad

De zwerfvuilhandhavers opereren als GAS-vaststellers in samenwerking met uw gemeente en op basis van de bepalingen over zwerfvuil in uw eigen politiereglement. Hiervoor moet u ze wel als GAS-vaststeller aanstellen door uw gemeenteraad. Doe dat door een modelbesluit met de namen van de OVAM-vaststellers aan te vragen via het contactformulier zodat u alles administratief in orde kunt brengen.
 

Doe gratis beroep op de zwerfvuilhandhavers en dien tijdig uw aanvraag in 

U kunt als lokaal bestuur gratis een beroep doen op onze zwerfvuilhandhavers. Om aan alle aanvragen te kunnen voldoen en om onze handhavers zo efficiënt mogelijk te kunnen inplannen, krijgen we uw aanvraag graag minstens 3 maanden op voorhand. 

We bekijken daarna samen uw prioriteiten of uw specifieke vragen. We leggen ook de maximale looptijd en de frequentie van handhaving vast.
Ook op Vlaams niveau worden projecten opgezet. U zult tijdig de vraag krijgen of u daar aan wilt deelnemen. 
 

Wat doen onze zwerfvuilhandhavers?

Zwerfvuil is klein afval dat mensen al dan niet bewust op een daarvoor niet bestemde plaats achterlaten. Voorbeelden zijn sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, flesjes, snoepverpakkingen, mondmaskers, zakdoekjes, hondenpoepzakjes, kleine zakjes met afval. 
Duo-patrouilles in burger op het terrein proberen overtreders op heterdaad te betrappen terwijl ze zwerfvuil achterlaten. Onze handhavers opereren ook ’s avonds en in het weekend. Weet dat wij ook controleren of hondenbaasjes het verplichte hondenpoepzakje bij zich hebben tijdens hun dagelijkse wandeling.
 

Wat is de procedure?

 • Als onze handhavers een overtreding vaststellen, maken ze direct een bestuurlijk verslag op.  Er wordt niet gewerkt met waarschuwingen.
 • Dit bestuurlijk verslag bezorgen zij aan de sanctionerende ambtenaar van uw gemeente/stad of de instantie waarmee u hiervoor samenwerkt.
 • De sanctionerende ambtenaar heeft 6 maanden de tijd om het dossier te behandelen en een GAS-boete of een alternatieve maatregel (GAS-prestatie) op te leggen. 
 • Deze aanpak is uiteraard pas succesvol als er een effectieve beboeting volgt. 
   

Wij opereren op alle zwerfvuilgevoelige plekken

We handhaven vooral op zwerfvuilgevoelige plekken: dat zijn omgevingen waar veel mensen aanwezig zijn, dus niet op landelijke wegen of rustige woonwijken. Wel bijvoorbeeld in winkelstraten, op parkings, en tijdens evenementen. Ook kermissen, jaarmarkten, festivals en sportwedstrijden zijn zwerfvuilgevoelig en komen in aanmerking. 
 

Wat doen onze zwerfvuilhandhavers niet?

 • sensibiliserende acties
 • controles op sluikstorten
 • controles van het huisvuil (verkeerde tijdstip, verkeerde recipiënt …)
 • analyse van camerabeelden
 • controle op andere afvalovertredingen

Meedoen? 


Dien dan nu een aanvraag in om een beroep te doen op de gewestelijke handhavers zwerfvuil van de OVAM. 

Benieuwd welke gemeenten alvast meedoen?
Bekijk hier de lijst met deelnemende gemeenten.

Meer weten?

 • Alles over het Vlaamse zwerfvuilbeleid leest u op Mooimakers.
 • Hebt u interesse om met ons samen te werken of heeft u andere vragen? Gebruik dan het contactformulier.
 • Uitgebreide info over dit project leest u in het Draaiboek

Responsive Image

Zelf meewerken aan een zwerfvuilvrij Vlaanderen?

De OVAM is op zoek naar mensen die hun steentje willen bijdragen aan een proper milieu. En die de strijd willen aangaan tegen zwerfvuil. Team Terreincontrole is daarom op zoek naar handhavers zwerfvuil. Als handhaver werkt u zoveel mogelijk in de eigen regio, in combinatie met telewerken. 
 

Interesse?

Solliciteer via onze website of stuur een mailtje naar wervingen@ovam.be
 

Kwartaalrapportage handhaving zwerfvuil


Jaarrapport handhaving zwerfvuil

Team terreincontrole