Bedrijfsafval sorteren

Selectieve inzameling: uw verplichtingen als bedrijf

U bent als bedrijf verplicht om uw afval te sorteren. Net als thuis moet u dus verschillende vuilnisbakken en afvalcontainers in uw bedrijf voorzien. Toch is de wetgeving niet helemaal dezelfde als voor huishoudelijk afval. Op deze pagina geven we u alle nodige informatie.


Transparante zakken voor bedrijfsrestafval verplicht vanaf 2023
Wie bedrijfsrestafval aanbiedt in zakken in een container, moet hiervoor vanaf 1 januari 2023 transparante zakken gebruiken. Zo kan de inzamelaar snel en makkelijk een visuele controle uitvoeren op sorteerfouten.
Deze verplichting geldt alleen voor het bedrijfsrestafval, niet voor de selectief ingezamelde afvalstromen.

Sorteerverplichtingen voor bedrijven
 

Met ingang van 1 januari 2021 werd de sorteerverplichting voor bedrijven uitgebreid. Naast de reeds 21 selectief in te zamelen afvalstromen zijn er nog
​​​​​​​3 nieuwe afvalstromen bijgekomen:

 • keukenafval en etensresten
 • levensmiddelenafval (verpakte voedingswaren)
 • matrassen

U bent als bedrijf verplicht om keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval in te zamelen wanneer u minstens éénmaal per week warme maaltijden serveert (ongeacht interne/externe catering) én u onder één van de verplichte sectoren valt (zie hieronder).

Vanaf 31 december 2023 geldt deze verplichting voor alle bedrijven.

Komen deze afvalstoffen in uw bedrijf voor en valt uw bedrijf onder de nieuwe sorteerverplichting? Neem dan contact op met uw inzamelaar om te bekijken hoe u deze apart kan aanbieden.

De nieuwe verplichting is opgenomen in het VLAREMA, in artikel 4.3.2 werden de volgende wijzigingen aangebracht:

Het eerste lid, 23° (keukenafval en etensresten) en 24° (levensmiddelenafval), geldt voor:

 • Bedrijven en instellingen, waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid:
  • onderwijsinstellingen met meer dan driehonderd leerlingen;
  • ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan vijfentwintig erkende bedden;
  • woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan dertig bedden;
  • penitentiaire centra;
  • kazernes van de strijdmachten met meer dan honderd werknemers;
  • bedrijven en instellingen met meer dan honderd werknemers;
  • restaurants, brasserieën en hotels met meer dan vijftig maaltijden per dag;
  • feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer van tweehonderdvijftig zitplaatsen;
  • cateringbedrijven.
 • Super- en hypermarkten met een netto verkoopsoppervlakte van vierhonderd vierkante meter.

Voor keukenafval/etensresten en respectievelijk levensmiddelenafval (verpakte voedingswaren) dienen aparte inzamelrecipiënten voorzien te worden.

FAQ selectieve inzameling voor bedrijven

Nuttige links