Tips voor een duurzaam event

Afval

Hoe afval meteen goed laten sorteren tijdens een evenement? Info over waarborgsystemen, vuilnisbakkenplannen, ecoteams en tips voor de camping
Ecoteams

Taken

Het ecoteam is een groep medewerkers onder leiding van een teamcoach. Ze zorgen voor de netheid van het terrein en een correcte afvalsortering. Het team verzamelt achtergelaten afval, leegt afvalbakkenmaakt bezoekers en medewerkers wegwijs in het sorteren en sorteert de afvalstromen na. Ze kunnen ook afvaleilandjes bemannen om een correcte en zuivere inzameling te verzekeren.

Het team is herkenbaar (t-shirts, grijpers,…), en vervult ook een sensibiliserende rol. Vraag fluo hesjes aan Mooimakers of ontwerp een duurzaam t-shirt / outfit die u jaar na jaar kan hergebruiken. Een aparte schriftelijke en mondelinge briefing / opleiding is noodzakelijk voor het goed functioneren van het team.

Outfit ideetjes:

Planning
U maakt een planning en beschrijft welke medewerkers op welk uur verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken en/of zones.  

Waarborgsystemen

Het is aan te raden om voor herbruikbare bekers, maar ook voor wegwerpbekers, petflesjes of blikjes, een waarborg te vragen. Deze producten bestaan namelijk uit waardevolle materialen. Grondstoffen worden schaars en daarom duurder. Door ze te hergebruiken, of indien dit niet mogelijk is, te recycleren, blijven ze langer beschikbaar in de economie.

Voorzie voldoende inruilpunten voor lege bekers/flesjes zoals aan de bar of kassa. Plaats voldoende geïnformeerde security/medewerkers aan de uitgang om bezoekers hun laatste beker/flesje te laten inleveren vooraleer ze het terrein verlaten. Zo wordt de inzameling verzekerd en blijft het terrein netjes!

Er zijn verschillende waarborgsystemen mogelijk:
Waarborg (cash/ cashless)
Reken een extra bedrag aan per verkocht drankrecipiënt (beker/fles/blikje,…). De cateringmaterialen hebben bijgevolg een geldwaarde. Een extra verantwoordelijke kan nodig zijn om de voorraad lege verpakkingen backsite te bewaken. Aandacht voor fraude onder medewerkers is eveneens een aandachtspunt.
Ecocoin
Werken met een ecocoin gaat als volgt: Bij het betreden van het evenement krijgt elke bezoeker een jeton. Deze wordt afgegeven bij betaling van het eerste drankje. Een volgend drankje wordt pas verkregen bij inlevering van de lege beker/ flesje. Bij verlies van de beker/flesje, kan een ecocoin worden aangekocht aan x€, of kan een achtergelaten lege beker/ flesje opgeraapt en ingeruild worden. Het voordeel van de ecocoin is dat het geen geldwaarde heeft, waardoor dit terugbrengsysteem minder fraudegevoelig is.
Beloningssysteem (drankbon, korting, beleving,...)
Geef een gratis drankbon of korting wanneer x aantal bekers of flesjes teruggebracht worden.

Inspiratie nodig?

Vuilnisbakkenplan

Een net terrein en voldoende selectieve inzameling krijgt u door het plaatsen van voldoende vuilnisbakken. Let op: als bezoekers te ver moeten lopen is er kans dat ze het afval gewoon op de grond gooien.

Een vuilnisbakkenplan is een ingetekende plattegrond van de vuilnisinfrastructuur (vuilnisbakken, containers,…) voor selectieve inzameling, zowel voor de front- als backsite. Ook eventuele inleverpunten bij belonings- of waarborgsystemen worden hierop aangeduid.

Voorzie aan de voorzijde van elke eet/drankstand minimaal vuilnisbakken voor de aangeboden afvalstromen. Plaats verder vuilnisbakken voor selectieve inzameling aan in-en uitgangen, op parkings en aanlooproutes, bij bevoorradingen en maak een spreiding op het terrein.

Overleg met de veiligheidsverantwoordelijke zodat de vuilnisbakkenplaatsing afgestemd is op het veiligheids- en mobiliteitsplan.

Voorbeelden vuilnisbakkenplan

Vuilnisbakken herbruikbare/wegwerpbekers

Selectieve inzameling

Het afval van evenementen is bedrijfsafval. Het is bijgevolg onderworpen aan de sorteerverplichtingen voor bedrijven.
Afvaleilanden
Voorzie:

  • goed herkenbare vuilnisbakken: maak gebruik van de gekende kleuren, opvallende vlaggen, informatieborden in meerdere talen, logo’s of foto's,…

  • afvaleilandjes’ die alle in te zamelen afvalstromen groeperen op 1 punt, zodat bezoekers afval steeds correct kunnen weggooien. Informeer bij de afvalintercommunale van uw regio voor beschikbare afvaleilanden.

  • nudging’: kies voor een gepaste inwerpopening die aanzet tot correct sorteergedrag

  • voldoende grote vuilnisbakken die niet snel vol zijn, zoals rolcontainers van 240L

  • eenvoudig te ledigen vuilnisbakken

  • een frequente lediging van de vuilnisbakken, ook ‘s nachts: ‘proper houdt proper’

Peuken (zie praktijkvoorbeelden)

  • voorzie voldoende peukenpalen en asbakken met emmers en zand, PE-buizen, …;

  • overweeg om zakasbakjes te voorzien in ruil voor een klein bedrag. Let op: deel ze niet gratis uit, dan worden het ‘gadgets’ die iedereen neemt en belanden ze alsnog  waardeloos op de grond als afval.

Praktijkvoorbeelden:

Recyclagepark
Voorzie een minirecyclagepark backsite om afval voor, tijdens en na het evenement correct in te zamelen. Afval van standhouders en bezoekers op het evenemententerrein kan hier per fractie opgeslagen worden in afwachting van ophaling.

Nuttige links:

Selectieve inzameling

Afvalophaling

Meten is weten

Analyseer het inzamelings- en recyclagecijfer per fractie. Bepaal verbeterpunten om de inspanningen te optimaliseren en het inzamelingscijfer te verhogen tijdens een volgende editie. Als hulp kan u ook bezoekers, deelnemers en medewerkers bevragen over hun bevindingen van de acties op het terrein.

Camping

Mobiliseer campinggasten om hun afval op te ruimen met ludieke acties:

  • Een drankticket of gratis ontbijt per vol ingeleverde PMD-zak;
  • Kans op een festivalticket bij inlevering herbruikbaar kampeermateriaal.

Groen Event