Tips voor een duurzaam event

Afval

Info over waarborgsystemen, vuilnisbakkenplannen, ecoteams en een propere camping

Ecoteams

Een ecoteam is een groep medewerkers onder leiding van een teamcoach. Ze zorgen voor de netheid van het terrein en een correcte afvalsortering. Het team verzamelt achtergelaten afval, leegt afvalbakken, maakt bezoekers en medewerkers wegwijs in het sorteren en sorteert de afvalstromen na. Het team kan ook afvaleilandjes bemannen om een correcte en zuivere inzameling te verzekeren. Tenslotte kan het team ook een impliciet -door hun aanwezigheid- of een expliciet -mensen aanspreken- sensibiliserende rol spelen.
Het team is herkenbaar aan haar aparte outfit en werkmateriaal zoals grijpers en zakken. U kunt hiervoor fluo hesjes aanvragen bij Mooimakers. Maar waarom zelf geen duurzaam t-shirt of originele outfit ontwerpen die u jaar na jaar kunt hergebruiken?

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Een aparte schriftelijke en mondelinge briefing / opleiding is noodzakelijk voor het goed functioneren van het team.

Maak op voorhand een planning en beschrijf welke medewerkers op welk uur verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken en/of zones.  

Waarborg

Vraag een waarborg voor herbruikbare bekers maar ook voor wegwerpbekers, petflesjes en blikjes. Deze producten bestaan namelijk uit waardevolle materialen. Grondstoffen worden schaars en daarom duurder. Door ze te hergebruiken, of -als dit niet mogelijk is- te recycleren, blijven ze langer beschikbaar in de economie.

Voorzie voldoende inruilpunten voor lege bekers/flesjes. Dan kan aan de bar, de kassa of een aparte plek. Plaats voldoende geïnformeerde medewerkers aan de uitgang om bezoekers hun laatste beker/flesje te laten inleveren vooraleer ze het terrein verlaten. Zo wordt de inzameling verzekerd en blijft het terrein netjes.

Een overzicht van de verschillende waarborgsystemen vindt u op deze webpagina

Vuilnisbakkenplan

Een net terrein en voldoende selectieve inzameling krijgt u alleen als u voldoende vuilnisbakken plaatst. Als bezoekers te ver moeten lopen,  is er kans dat ze het afval gewoon op de grond gooien.

Een vuilnisbakkenplan is een ingetekende plattegrond van de vuilnisinfrastructuur (vuilnisbakken, containers …) voor selectieve inzameling zowel front- als backsite. Ook eventuele inleverpunten voor belonings- of waarborgsystemen staan hierop aangeduid.

Voorzie alleszins aan de klantenzijde van elke eet-/drankstand vuilnisbakken voor de afvalstromen die aan die stand ontstaan. Plaats vuilnisbakken voor selectieve inzameling aan in-en uitgangen, op parkings en aanlooproutes, bij bevoorradingen en maak een spreiding op het terrein.

Overleg met de veiligheidsverantwoordelijke zodat de vuilnisbakken staan op plekken die voldoen aan het veiligheids- en mobiliteitsplan.

Voorbeelden vuilnisbakkenplan
Vuilnisbakken herbruikbare/wegwerpbekers

Selectieve inzameling

Het afval op evenementen is bedrijfsafval en bijgevolg onderworpen aan de sorteerverplichtingen voor bedrijven.

Bouw afvaleilanden op het terrein

 • Een afvaleilandje groepeert alle in te zamelen afvalstromen op een punt. Informeer bij de afvalintercommunale van uw regio voor beschikbare afvaleilanden.

 • Zorg voor goed herkenbare vuilnisbakken: maak gebruik van de gekende kleuren, opvallende vlaggen, informatieborden in meerdere talen, pictogrammen of foto's…

 • Met ‘nudging’ geeft u de bezoeker ongemerkt een duwtje in de goede richting. Kies bijvoorbeeld voor een gepaste inwerpopening die aanzet tot correct sorteergedrag.

 • Voorzie voldoende grote vuilnisbakken zoals rolcontainers van 240 liter.

 • Maak het uw medewerkers makkelijk met eenvoudig te ledigen vuilnisbakken.

 • Voorzie een frequente lediging van de vuilnisbakken, ook ’s nachts.
   

Peuken

 

Voorzie een mini-recyclagepark backsite 

 • Afval van standhouders en bezoekers op het evenemententerrein kunt u hier per fractie opslagen in afwachting van ophaling.

 

Meer info over selectieve inzameling
Meer info over afvalophaling

Camping

Sensibiliseer campinggasten om hun afval op te ruimen met leuke prijzen:
 • een drankticket of gratis ontbijt per vol ingeleverde pmd-zak
 • kans op een festivalticket bij inlevering herbruikbaar kampeermateriaal

Meten is weten

Analyseer het inzamel- en recyclagecijfer per fractie. Bepaal verbeterpunten om de inspanningen te optimaliseren en het inzamelcijfer te verhogen tijdens een volgende editie. Als inspiratiebron kunt u bezoekers, deelnemers en medewerkers bevragen over hun bevindingen en ervaringen op het terrein.

Groen Event