Wetgeving cateringmateriaal

Wetgeving drankverpakkingen en voedselverpakkingen

voor eventorganisatoren en lokale besturen


Context

Jaarlijks vinden zo’n 400 muziekfestivals plaats in Vlaanderen, goed voor meer dan 7 miljoen bezoekers. Daarnaast worden in elke gemeente jeugdevenementen, sportwedstrijden, braderieën of stadsfeesten, cultuur- en kerstmarkten en fuiven georganiseerd. Het groeiend fenomeen van publieke activiteiten en evenementen, brengt op positieve wijze veel mensen bij elkaar, maar zorgt voor steeds meer milieudruk.

De laatste studie rond eet- en drinkgerei op evenementen (zie "Update studie drink- en eetgerei op evenementen (BE;2020).pdf" in Downloads) heeft opnieuw aangetoond dat herbruikbare bekers beter zijn voor het milieu vanaf gemiddeld 10 gebruikscycli. Naast een lagere milieu-impact, minder afval en propere terreinen, zorgt de wetgeving voor minder zwerfvuil in de omgeving van het event zelf.

De Vlaamse overheden en lokale besturen bekleden een voorbeeldfunctie. Na de dranken, passen zij de wetgeving voor herbruikbare cateringmaterialen ook toe op bereide voedingsmiddelen.

Geldig voor wie?

  • Evenementen, niet georganiseerd door de overheid;
  • Evenementen georganiseerd door de overheid;
  • Eigen werking van de overheid.
     

Definities

  • Cateringmateriaal: alles wat gebruikt wordt voor het aanbieden en nuttigen van etenswaren en drank, met uitsluitsel van voorverpakte dranken of etenswaren.
  • Bereide voedingsmiddelen: voedingsmiddelen die ter plaatse worden klaargemaakt, samengesteld, geschikt, opgewarmd, geregenereerd of ontdooid. Eveneens voedingsmiddelen die daarmee vergelijkbaar zijn maar in een centrale locatie zijn bereid zoals broodjes, wraps, slaatjes,...


Wetgeving

  • Art. 5.3.12.1 Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Vanaf 1 januari 2022 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.

  • Art. 5.3.12.2 Vanaf 1 januari 2020 is het voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Vanaf 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.

  • Art. 5.3.12.3 De minister kan uitzonderingen voorzien op artikel 5.3.12.1 en 5.3.12.2 als het verbod in kwestie voor bepaalde types cateringmateriaal in bepaalde toepassingen niet zal leiden tot milieuwinst.

(bron: het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen)

Interpretatie wetgeving

Informeer uw handelaars

Ongetwijfeld hebben handelaars en leveranciers op uw grondgebied ook overheden als klant. De OVAM maakte een verduidelijking van de wetgeving die lokale besturen integraal kunnen overnemen om de handelaars en leveranciers correct te informeren over de te volgen regelgeving.  


Ook interessant voor u

Groen Event