Bedrijfsafval sorteren

Selectieve inzameling: uw verplichtingen als bedrijf

U bent als bedrijf verplicht om uw afval te sorteren. Net als thuis moet u dus verschillende vuilnisbakken en afvalcontainers in uw bedrijf voorzien. Toch is de wetgeving niet helemaal dezelfde als voor huishoudelijk afval. Op deze pagina geven we u alle nodige informatie.


Transparante zakken voor bedrijfsrestafval verplicht sinds 01/01/2023
Wie bedrijfsrestafval aanbiedt in een container, moet hiervoor sinds 1 januari 2023 transparante zakken gebruiken.
Zo kan de inzamelaar snel en makkelijk een visuele controle uitvoeren op sorteerfouten.
Deze verplichting geldt alleen voor het bedrijfsrestafval, niet voor de selectief ingezamelde afvalstromen.

Sorteerverplichtingen voor bedrijven

Bedrijven dienen 22 afvalstromen selectief in te zamelen (VLAREMA, artikel 4.3.2). Sorteren aan de bron leidt tot een betere en meer hoogwaardige recyclage. Op die manier kunnen we waardevolle grondstoffen in de keten houden en zijn we een stapje dichter bij een circulaire economie.

Wat niet hoort bij de selectieve stromen, wordt beschouwd als bedrijfsrestafval. Voor de ophaling hiervan dient u als bedrijf een contract af te sluiten met een privaatrechtelijke ophaler. Als u afvalzakken gebruikt in uw container bedrijfsrestafval, dienen deze transparant te zijn opdat een visuele controle door de inzamelaar mogelijk is. Indien er een sorteerfout wordt vastgesteld, zal de inzamelaar een non-conformiteit melden aan de klant en registreren in een register. Op basis hiervan kan er gericht gehandhaafd worden.

Sommige bedrijven dienen sinds 1 januari 2021 nog twee andere stromen selectief aan te bieden:

 • keukenafval en etensresten
 • levensmiddelenafval
Deze verplichting geldt indien u als bedrijf minstens éénmaal per week warme maaltijden serveert (ongeacht interne/externe catering) én
u onder één van de verplichte sectoren valt:
 • Bedrijven en instellingen, waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid:
  • onderwijsinstellingen met meer dan driehonderd leerlingen;
  • ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan vijfentwintig erkende bedden;
  • woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan dertig bedden;
  • penitentiaire centra;
  • kazernes van de strijdmachten met meer dan honderd werknemers;
  • bedrijven en instellingen met meer dan honderd werknemers;
  • restaurants, brasserieën en hotels met meer dan vijftig maaltijden per dag;
  • feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer van tweehonderdvijftig zitplaatsen;
  • cateringbedrijven.
 • Super- en hypermarkten met een netto verkoopsoppervlakte van vierhonderd vierkante meter.

Voor keukenafval/etensresten en respectievelijk levensmiddelenafval (verpakte voedingswaren) dienen aparte inzamelrecipiënten voorzien te worden. Neem contact op met uw inzamelaar om te bekijken hoe u deze apart kan aanbieden.

Let op:
vanaf 01/01/2024 geldt deze verplichting voor alle bedrijven!

FAQ selectieve inzameling voor bedrijven

Nuttige links

Team Lokaal Materialenbeheer