Bedrijfsafval sorteren

Selectieve inzameling: uw verplichtingen als bedrijf

U bent als bedrijf verplicht om uw afval te sorteren. Net als thuis moet u dus verschillende vuilnisbakken en afvalcontainers in uw bedrijf voorzien. Toch is de wetgeving niet helemaal dezelfde als voor huishoudelijk afval. Op deze pagina geven we u alle nodige informatie.


Sorteerverplichtingen voor bedrijven

De sorteerplicht voor bedrijven wordt bepaald in VLAREMA, artikel 4.3.2. Hier worden de te sorteren afvalfracties opgelijst.  Het andere afval wordt beschouwd als bedrijfsrestafval.  Algemeen principe is dat van bronsortering.  Sorteren aan de bron leidt tot een betere en meer hoogwaardige recyclage.  Op die manier kunnen we waardevolle grondstoffen in de keten houden en zijn we een stapje dichter bij een circulaire economie.

 

Voor de ophaling van bedrijfsafval dient u als bedrijf een contract af te sluiten met een privaatrechtelijke ophaler.  Als u afvalzakken gebruikt in uw container bedrijfsrestafval, dienen deze transparant te zijn opdat een visuele controle door de inzamelaar mogelijk is.  Indien er een sorteerfout wordt vastgesteld, zal de inzamelaar dit melden aan u en bijhouden in een non-conformiteitenregister.  Op basis hiervan kan er gericht gehandhaafd worden.

Op onderstaande webpagina's staat een overzicht van veel voorkomende vragen gebundeld.  Verder kan je bij 'downloads' een brochure vinden met een overzicht van de voornaamste verplichtingen voor bedrijven wat betreft selectieve inzameling van bedrijfsafval.

FAQ selectieve inzameling voor bedrijven

Nuttige links

Team Lokaal Materialenbeheer