Bedrijfsafval sorteren

Selectieve inzameling: uw verplichtingen als bedrijf

U bent als bedrijf verplicht om uw afval te sorteren. Net als thuis moet u dus verschillende vuilnisbakken en afvalcontainers in uw bedrijf voorzien. Toch is de wetgeving niet helemaal dezelfde als voor huishoudelijk afval. Op deze pagina geven we u alle nodige informatie.


Sorteerverplichtingen voor bedrijven

Bedrijven dienen 24 afvalstromen selectief in te zamelen (VLAREMA, artikel 4.3.2). Sorteren aan de bron leidt tot een betere en meer hoogwaardige recyclage. Op die manier kunnen we waardevolle grondstoffen in de keten houden en zijn we een stapje dichter bij een circulaire economie.

Volgende afvalfracties dienen selectief ingezameld te worden:
 1. klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;
 2. glasafval;
 3. papier- en kartonafval;
 4. gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten;
 5. groenafval;
 6. textielafval;
 7. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
 8. afvalbanden;
 9. puin;
 10. afvalolie;
 11. gevaarlijke afvalstoffen;
 12. asbestcementhoudende afvalstoffen;
13. afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende                      stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
14. afvallandbouwfolies;
15. afgedankte batterijen en accu’s;
16. pmd-afval;
17. houtafval;
18. metaalafval;
19. afgedankte matrassen;
20. recycleerbare harde kunststoffen;
21. geëxpandeerd polystyreen;
22. folies;
23. keukenafval en etensresten;
24. levensmiddelenafval.

Wat niet hoort bij de selectieve stromen, wordt beschouwd als bedrijfsrestafval. Voor de ophaling hiervan dient u als bedrijf een contract af te sluiten met een privaatrechtelijke ophaler. Als u afvalzakken gebruikt in uw container bedrijfsrestafval, dienen deze transparant te zijn opdat een visuele controle door de inzamelaar mogelijk is. Indien er een sorteerfout wordt vastgesteld, zal de inzamelaar dit melden aan u en bijhouden in een register. Op basis hiervan kan er gericht gehandhaafd worden.

FAQ selectieve inzameling voor bedrijven

Afval sorteren verplichting als bedrijf A4_2021
Deze download is gedateerd, we werken aan een update in de loop van 2024.

Nuttige links

Team Lokaal Materialenbeheer