Selectieve inzameling: uw verplichtingen als bedrijf

Vragen over de verplichting voor gescheiden inzameling van folies, recycleerbare harde kunststoffen en piepschuim

Bestaat er een ondergrens qua hoeveelheid voor de selectieve inzameling van folies, recycleerbare harde kunststoffen en piepschuim?

Nee, artikel 4.3.2 van het VLAREMA bepaalt dat er geen ondergrens is qua hoeveelheid voor de gescheiden inzameling van folies, recycleerbare harde kunststoffen en piepschuim. Als deze afvalstromen vrijkomen dan moet u ze gescheiden aanbieden en zich hierop organiseren.

Hoe kan ik mijn kunststofafval gescheiden aanbieden?

Voor specifieke kunststofafvalstromen die enkel bij bedrijven vrijkomen en voor grote hoeveelheden moet u altijd beroep doen op een privé-inzamelaar. Voor kleinere hoeveelheden biedt uw privé-inzamelaar mogelijk ook specifieke inzamelsystemen aan (haalsysteem, collectieve inzameling ...). Vraag hem om meer informatie. 

Voor kunststofafval dat qua aard en hoeveelheid te vergelijken is met huishoudelijk kunststofafval kunt u ook beroep doen op bestaande gemeentelijke inzamelsystemen. Ga echter eerst na of uw gemeente er voor kiest deze open te stellen voor kmo's. 
Mogelijke inzamelkanalen zijn:

  • Het inzamelsysteem van harde kunststoffen, piepschuim… op het gemeentelijke recyclagepark;
  • Het inzamelsysteem van restplastics in de pmd-zak via huis-aan-huisinzameling of op het gemeentelijke recyclagepark;
  • Andere gemeentelijke inzamelsystemen.
Welk geëxpandeerd polystyreen moet ik gescheiden aanbieden?

Het gaat hier om zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur: bijvoorbeeld zuivere piepschuim dozen, blokken verpakkingspiepschuim. ,… Dergelijk piepschuim is perfect recycleerbaar.

Vervuild en gekleurd piepschuim, verpakkingschips, visdozen, piepschuim vlees- en groentenschaaltjes… horen bij het restafval.

Welke folies moet ik gescheiden aanbieden?

Het gaat hier niet over folies die gebruikt worden als primaire verpakking en dus rechtstreeks in contact komen met het product. Zij vallen  niet onder de verplichting tot selectieve inzameling. 

Het gaat ook niet om de huishoudelijke multipacks (bijvoorbeeld folie rond 6 flessen frisdrank, folie rond 6 blikken conserven ...). Deze folies vallen onder de inzameling van de restplastics in de blauwe pmd-zak.  

Het gaat hier wel om folies die dienen als secundaire of tertiaire verpakking. Dit zijn de folies die worden gebruikt als verzamel- en vervoersverpakking en bedrijfsmatig zijn. Het gaat om de secundaire folie rond producten voor exclusief gebruik door vakmensen en om de tertiaire folie zoals krimpfolie of foliehoezen rond een palet. 

Wat zijn recycleerbare harde kunststoffen?

In de memorie van toelichting staat dat dit de harde kunststoffen zijn waarvoor de recycleerbaarheid zowel technisch als economisch haalbaar is. De technische en economische haalbaarheid van recyclage heeft betrekking op de aard van de kunststoffen en de beschikbare recyclagetechnieken. Het is de taak van de inzamelaar om vervolgens te zorgen voor een kostenefficiënte inzameling of om door te verwijzen naar een beschikbaar gemeentelijk inzamelsysteem.

Op de infokaart over kunststoffen staan voorbeelden van harde kunststoffen waarvoor recyclagetechnieken beschikbaar zijn. Deze lijst is niet limitatief. Het gaat niet om de harde kunststoffen zoals yoghurtpotjes, botervlootjes, …, (huishoudelijke verpakkingen) deze vallen onder de inzameling van de restplastics. Zie hoofdstuk 8.2.3.1. van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

De recycleerbaarheid van harde kunststoffen kan evolueren, hiermee moet rekening worden gehouden.

Vallen kunststof wegwerpbekertjes onder de verplichting?

Kunststof wegwerpbekertjes worden meestal beschouwd als een huishoudelijke serviceverpakking en vallen dus niet onder de verplichting voor gescheiden inzameling van harde kunststoffen. Omdat de bekertjes perfect recycleerbaar zijn kan een bedrijf er wel voor kiezen om ze selectief aan te bieden via de privé-inzamelaar of de inzameling van de restplastics.