Selectieve inzameling: uw verplichtingen als bedrijf

Vragen over de nieuwe verplichting voor gescheiden inzameling van folies, recycleerbare harde kunststoffen en piepschuim.

Bestaat er een ondergrens voor de selectieve inzameling van folies, recycleerbare harde kunststoffen en piepschuim?

Nee, net zoals voor de andere afvalstoffen die gescheiden moeten worden ingezameld volgens artikel 4.3.2 van het VLAREMA, is er geen ondergrens voor de gescheiden inzameling van folies, recycleerbare harde kunststoffen en piepschuim. Wanneer deze afvalstromen vrijkomen bij de afvalstoffenproducent dan moet de afvalstoffenproducent deze gescheiden aanbieden en zich hierop organiseren.

Welke mogelijkheden zijn er om mijn kunststofafvalstoffen gescheiden aan te bieden?

Voor specifieke kunststofafvalstromen die enkel bij bedrijven vrijkomen en voor grote hoeveelheden moet er altijd beroep worden gedaan op een privé-inzamelaar. Voor kleinere hoeveelheden biedt uw privé-inzamelaar mogelijk ook specifieke inzamelsystemen aan (haalsysteem, collectieve inzameling,...).
Voor kunststofafvalstromen die qua aard en hoeveelheid te vergelijken zijn met huishoudelijk kunststofafval kan u ook beroep doen op bestaande gemeentelijke inzamelsystemen, indien uw gemeente ervoor kiest die open te stellen voor kmo's, bijvoorbeeld:

  • het inzamelsysteem van harde kunststoffen, piepschuim,… op het gemeentelijk recyclagepark;
  • het inzamelsysteem van restplastics (roze zak, paarse zak, ea) via huis-aan-huisinzameling of op het gemeentelijk recyclagepark;
  • andere gemeentelijke inzamelsystemen.
Welk geëxpandeerd polystyreen moet gescheiden worden aangeboden?

In artikel 4.3.2 van het VLAREMA wordt verduidelijkt dat het gaat om zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur. Het gaat bijvoorbeeld om zuivere piepschuim dozen, blokken verpakkingspiepschuim,… Dergelijk piepschuim is perfect recycleerbaar.

Vervuild en gekleurd piepschuim, verpakkingschips, visdozen, piepschuim vlees- en groentenschaaltjes,… vallen niet onder de verplichting.

Welke folies moeten gescheiden worden aangeboden?

Folies worden in het VLAREMA gedefinieerd als folies die worden gebruikt als secundaire of tertiaire verpakking. Dit zijn de folies die worden gebruikt als verzamel- en vervoersverpakking en bedrijfsmatig zijn. Het gaat om de secundaire folie rond producten voor exclusief gebruik door vakmensen, industrieën,.... en om de tertiaire folie zoals krimpfolie, foliehoezen, ed rond een palet. Het gaat niet om de huishoudelijke multipacks (bijvoorbeeld folie rond 6 flessen frisdrank, folie rond 6 blikken groentenconserven van 400 ml,...), deze vallen onder de inzameling van de restplastics (roze zak, paarse zak, ea) waarvoor momenteel nog geen verplichting voor gescheiden inzameling is. Zie hoofdstuk 8.2.3.1. van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Voor folies die gebruikt worden als secundaire of tertiaire verpakking zijn er voldoende recyclagetechnieken beschikbaar.

Folies die gebruikt worden als primaire verpakking en dus rechtstreeks in contact komen met het product vallen niet onder de verplichting. 

Wat zijn recycleerbare harde kunststoffen?

In de memorie van toelichting staat dat dit de harde kunststoffen zijn waarvoor de recycleerbaarheid zowel technisch als economisch haalbaar is. De technische en economische haalbaarheid van recyclage heeft betrekking op de aard van de kunststoffen en de beschikbare recyclagetechnieken. Het is de taak van de inzamelaar om vervolgens te zorgen voor een kostenefficiënte inzameling of om door te verwijzen naar een beschikbaar gemeentelijk inzamelsysteem. Op de infokaart over kunststoffen staan voorbeelden van harde kunststoffen waarvoor recyclagetechnieken beschikbaar zijn. Deze lijst is niet limitatief.
Het gaat niet om de harde kunststoffen zoals yoghurtpotjes, botervlootjes, …, (huishoudelijke verpakkingen) deze vallen onder de inzameling van de restplastics (roze zak, paarse zak, ea) waarvoor momenteel nog geen verplichting voor gescheiden inzameling is. Zie hoofdstuk 8.2.3.1. van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

De recycleerbaarheid van harde kunststoffen kan evolueren, hiermee moet rekening worden gehouden.

Vallen kunststof wegwerpbekertjes onder de verplichting?

Kunststof wegwerpbekertjes worden meestal beschouwd als een huishoudelijke serviceverpakking en vallen dus niet onder de verplichting voor gescheiden inzameling van harde kunststoffen. Omdat de bekertjes perfect recycleerbaar zijn kan een bedrijf er wel voor kiezen om ze selectief aan te bieden via de privé-inzamelaar of de inzameling van de restplastics (roze zak, paarse zak, ea).

Is kunststofafval kleiner dan 15 cm niet recycleerbaar?

De recycleerbaarheid van kunststofafval wordt niet bepaald door de grootte maar door de aard van het kunststofafval. Bij optische sorteertechnieken en technieken gebaseerd op de dichtheid van het kunststofafval speelt de grootte minder een rol. Bij manuele sortering is de grootte enkel een aanvaardbaar argument wanneer het gaat om een doorgedreven manuele sortering.