Ga terug

Aanpassingen aan de code van goede praktijk voor risico-evaluatie

Nieuwsbericht · Dec 13, 2021 3:28:00 PM
grond

Aanpassingen aan de code van goede praktijk voor risico-evaluatie

De beleidsmatige waarden zijn aangepast aan de oplosbaarheid in S-Risk voor:

  • Trichlooretheen van 14000 µg/l naar 13720 µg/l
  • Tetrachlooretheen van 15000 µg/l naar 31200 µg/l
  • Tetrachloormethaan van 8000 µg/l naar 7750 µg/l
  • 1,1,1-trichloorethaan van 102000 µg/l naar 143000 µg/l

In het hoofdstuk over ecotoxicologische risico’s zijn een aantal referentiedocumenten en websites geactualiseerd:

  • Waaronder de afleiding van de ecotoxicologische gebaseerde waarden voor zware metalen in hoofdstuk 7.4.2.1.
  • Verwijzing naar databanken of repositories ipv individuele referenties in hoofdstuk 7.4.3 voor de HC50-waarden.
  • Actualisatie van links naar websites onder hoofdstuk 7.4.4 Ecotoxicologische risico-evaluatie.

De code van goede praktijk is op de OVAM-website te raadplegen, via de volgende link: www.ovam.be/standaardprocedures.

Bodembeheer