Bodemsaneringsdeskundige

Standaardprocedures Bodemdecreet

Voor het opstellen van bodemonderzoeks- en saneringsrapporten, stelt de OVAM standaardprocedures ter beschikking.


De standaardprocedures worden vastgesteld bij besluit van de Vlaams minister, bevoegd voor het leefmilieu. Als aanvulling op de standaardprocedures stelt de OVAM ook een aantal codes van goede praktijk en leidraden beschikbaar.
Wijziging standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek
Vanaf 1 april 2023 gaat er een nieuwe versie van de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek in voege. Er is een overgangsperiode voorzien.
Bodemonderzoeken die ingediend worden vanaf 1 augustus 2023 moeten voldoen aan de nieuwe standaardprocedure.

Voor rapporten die u indient na 31 maart 2023 en voor 1 augustus 2023 kan u kiezen om te werken volgens de oude of de nieuwe standaardprocedure. Let op, het is niet mogelijk om beide standaardprocedures te combineren. Vermeld in elk rapport daarom duidelijk welke versie van de standaardprocedure werd gebruikt om het rapport op te stellen.

Standaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek

Standaardprocedure Beschrijvend Bodemonderzoek

Versie april 2020 (van kracht op 1 september 2020)
​​​​​​​
Standaardprocedure Beschrijvend Bodemonderzoek versie 2020

Standaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek​​

Versie april 2020 (van kracht op 1 september 2020)
​​​​​​​Standaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek versie 2020​​​​​​​

Standaardprocedure Bodemsaneringsproject en Beperkt bodemsaneringsproject

Versie augustus 2021 (van kracht op 1 oktober 2021, verplicht toe te passen vanaf 1 maart 2022).
Standaardprocedure Bodemsaneringsproject en Beperkt Bodemsaneringsproject - versie augustus 2021​​​​​

Standaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg

Richtlijn schadegevallen en evaluatierapport

Het milieuschadedecreet werd geïmplementeerd. De bodemsaneringsdeskundige dient na te gaan of het schadegeval onder de definitie van milieuschade zoals vermeld in het milieuschadedecreet valt. Hij dient dit ook duidelijk bij het besluit van het evaluatierapport te vermelden.

Als het schadegeval niet onder de vorm van een evaluatierapport, maar onder de vorm van een onderzoeksverslag of beschrijvend bodemonderzoek werd onderzocht, is dezelfde regeling van toepassing.

Versie 2020 (van kracht op 1 september 2020)
Richtlijn Schadegevallen en Evaluatierapport versie 2020​​​​​​​​​​​​​​

Webinar 28 oktober 2021 - Herziening standaardprocedure (beperkt) bodemsaneringsproject

 Verwelkoming en hoofdlijnen
Wijzigingen in de SP (b)BSP
Meldings- en vergunningsplichtige inrichtingen en activiteiten
MCA in het (b)BSP

Team Integraal Kwaliteitsbeheer