Ga terug

Asbestattest zonder asbestmaterialen voortaan onbeperkt geldig in tijd

Nieuwsbericht · Feb 21, 2024 11:28:00 PM
Voorbeeld asbestattest

De toestand van een gebouw en vooral van asbestmaterialen evolueert, daarom is een asbestattest niet onbeperkt geldig. De geldigheidsduur van een asbestattest bedraagt standaard tien jaar. In sommige gevallen geldt een kortere geldigheidstermijn. Dat is het geval wanneer er in het gebouw asbesthoudende materialen aanwezig zijn die een hoog risico inhouden. Dan is de geldigheidstermijn beperkt tot vijf jaar. De Vlaamse wetgeving is hiermee minder streng dan de federale wetgeving. Een asbestinventaris opgemaakt vanuit de federale arbeidswetgeving is slechts één jaar geldig en moet jaarlijks geactualiseerd worden.
 

VLAREMA 9 wijzigt geldigheidsduur 

Volgens de huidige wetgeving is een asbestattest ook tien jaar geldig als er geen asbestmaterialen aangetroffen werden. Dat is minder logisch. Met de aankomende wijzigingen van VLAREMA 9 zet de Vlaamse Regering dit recht. Een asbestattest met als eindconclusie ‘0 asbestmaterialen’, is dan onbeperkt geldig in de tijd. De Vlaamse Regering heeft de aanpassing van de wetgeving definitief goedgekeurd op 22 december 2023 en deze wordt 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht. 

Let wel:

  • Een asbestattest bekijkt een gans terrein, niet enkel de woning. Als de woning geen asbest bevat maar bijvoorbeeld wel een omheining of bijgebouwen in de tuin, dan vermeldt het asbestattest toch nog asbestmaterialen en heeft het wel een beperkte geldigheidstermijn. 
     
  • Het niet vinden van asbestmaterialen bij een standaard asbestattest wil niet zeggen dat er geen (ingesloten) asbest aanwezig kan zijn. Bij een aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken, kan een asbestdeskundige toch nog ingesloten asbest aantreffen.  Wanneer een eigenaar nieuwe asbestmaterialen aantreft, is sprake van een gewijzigde toestand en moet het bestaande asbestattest binnen een termijn van één jaar vernieuwd worden.  

Enkel voor een overdracht mag de geldigheidsduur niet verstreken zijn. Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw met bouwjaar voor 2001 beschikken over een asbestattest. Ook een asbestattest met verstreken geldigheidsduur voldoet dan. 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140