Het asbestattest

Asbestattest bij renovatie

Een renovatie op de planning? Laat eerst een asbestattest opmaken zodat u goed weet waar asbest aanwezig is en hoe dat best aanpakt.


Bent u van plan om renovatiewerken uit te voeren aan uw woning of een ander gebouw? Dan is het interessant om vooraf een asbestattest te laten opmaken. Bovendien is dit het ideale moment om te bekijken welke asbestmaterialen tijdens de renovatiewerken kunnen of moeten verwijderd worden. 
 

Bescherm uzelf

Gaat u zelf aan de slag in een gebouw van voor 2001? Bescherm dan u zelf en uw naasten of bezoekers door te weten waar overal asbest aanwezig is in uw woning om asbestincidenten te vermijden. 
Door een asbestattest te laten opmaken, komt u te weten welke asbestmaterialen in uw gebouw aanwezig zijn, in welke staat ze zijn en hoe deze best kunnen verwijderd worden. Zo begint u niet zonder kennis aan de renovatie, en is de kans veel kleiner dat u op ingesloten materialen stoot of dat u materialen beschadigt die asbest bevatten. 

Bij het opmaken van een asbestattest van een woning waar werken gepland zijn, kan de asbestdeskundige (eventueel enkel voor de werkzone) op destructieve wijze een onderzoek voeren. Dit om ingesloten of ondergronds asbest op te sporen. Bespreek dit vooraf met de asbestdeskundige; dit wordt ook opgenomen in het opdrachtformulier. Bereid de asbestinventarisatie voor (vlaanderen.be)
Meer info over het verschil tussen een niet-destructieve en een destructieve inventaris?
 

Een verplichting voor de aannemer

Een aannemer met werknemers die werken komt uitvoeren, is sowieso verplicht om een asbestinventaris te maken vooraf aan de werken om zijn eigen werknemers te beschermen. 
Als het asbestattest op een destructieve wijze is opgemaakt voor de werkzone, dan is dit ook bruikbaar voor de aannemer. Is er een asbestattest maar werd het onderzoek niet-destructief uitgevoerd, dan vormt het een startbasis en hoeft men enkel nog voor de werkzone aanvullend destructief onderzoek uit te voeren. 
 

Verplicht tegen 2032

Op dit moment is het beschikken over een asbestattest verplicht bij de verkoop (of een andere overdracht) van een gebouw. Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een gebouw van voor 2001 beschikken over een asbestattest. 
Waarom zou u nog wachten? Het is interessant om het asbestattest nu al te laten opmaken. Zo weet u of uw woning al asbestveilig is. Als de woning nog niet asbestveilig is, dan komt u te weten wat u daar kan aan doen.
 

Uw asbestattest vernieuwen na de renovatie

Een grondige renovatie kan een aanleiding zijn om het bestaande asbestattest te laten actualiseren. 
Als eigenaar bent u verplicht om het bestaande asbestattest te laten vernieuwen binnen een termijn van één jaar wanneer:
  1. er nieuwe asbesthoudende materialen zijn aangetroffen;
  2. er werken zijn gebeurd waardoor de toestand wijzigt van ‘niet-asbestveilig’ naar ‘asbestveilig’;
  3. de toestand van de asbesthoudende materialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.
Bijvoorbeeld: wanneer u een asbesthoudende dak zou verwijderen, kan het zijn dat uw woning 'asbestveilig' wordt. Dit is het geval als er geen andere asbestmaterialen aanwezig zijn met een verhoogd of hoog risico op vezelvrijgave. 

Kostprijs voor vernieuwing

In regel zal het actualiseren van een bestaand asbestattest (een stuk) goedkoper zijn dan de initiële opmaak. Ook voor een actualisatie moet de asbestdeskundige ter plaatse komen om de gewijzigde toestand vast te stellen en bewijsdocumenten te staven. De duur van de inspectie en het aantal te wijzigen gegevens zal echter beperkt zijn. 
 

Aandachtspunten

 
  • Bewaar alle documentatie over de uitgevoerde werken zoals facturen, aankoopbonnen, foto's voor en na ... Zo kan de asbestdeskundige op een vlotte manier een inventarisatie doen om het asbestattest te vernieuwen. 
  • Bij werken bent u verplicht om alle asbesthoudende materialen die door de werken eenvoudig bereikbaar worden, te verwijderen. Met een asbestattest vermijdt u om tijdens de werken een nog niet eerder ontdekt asbestmateriaal tegen te komen. Lees meer over 'asbest verwijderen'.
  • Asbesthoudende materialen die weggenomen moeten worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen, bij werken opnieuw insluiten is niet toegelaten. Het insluiten van bijvoorbeeld asbestcementen gevelbekleding (een wachtgevel) is niet toegelaten. 
  • Als een (dak)aannemer met werknemers een dakrenovatie uitvoert, moeten de werknemers een attest van de opleiding voor 'eenvoudige handelingen' kunnen voorleggen. Bovendien moeten ze de code van de code van de goed praktijk voor dakwerken' volgen. Verschillende premiestelstels of subsidies verwijzen hiernaar als voorwaarde. 
    Aannemers die dakwerken uitvoeren kunnen bovendien aansluiten bij het 'Asbestcharter veilig werken voor dakaannemers', een gezamenlijk initiatief van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de Bouwunie en de Vlaamse Confederatie Bouw. Dat charter vertegenwoordigt een systeem van kwaliteitsgarantie voor dakwerkers. Een dakwerker die het charter ondertekent, moet in orde zijn met alle wettelijke werkgeversverplichtingen en moet werken volgens de Code van Goede Praktijk.

Team asbestafbouw