Het asbestattest

Asbestattest bij renovatie

Gaat u renoveren? Laat dan eerst een asbestattest met aanvullend onderzoek opmaken.


Bent u van plan om renovatiewerken uit te voeren aan uw woning of een ander gebouw ouder dan 2001? Dan is het verstandig om vooraf een asbestattest te laten opmaken. Of misschien beschikt u al over een asbestattest omdat u recent eigenaar werd van een woning of gebouw? Dan kan het noodzakelijk zijn aanvullend onderzoek te laten uitvoeren.  
Bij verkoop volstaat een standaard asbestattest. Voorafgaand aan renovatiewerken is een asbestattest met aanvullend onderzoek nodig om meer monsters voor labo-analyse te nemen of vooral om ingesloten asbestmaterialen op te sporen. 
 

U heeft nog geen asbestattest


Plant u werken in, dan is het sowieso verstandig om vooraf een asbestattest met aanvullend onderzoek te laten opmaken. Zo komt u te weten of er (verborgen) asbestmaterialen in uw gebouw aanwezig zijn. Het asbestattest toetst of uw gebouw asbestveilig is of niet en welke maatregelen u desgevallend moet nemen om een asbestveilige toestand te bekomen. Het asbestattest adviseert u op welke manier u veilig de asbestmaterialen kunt (laten) verwijderen. Zo kan u de verwijdering van asbestmaterialen inplannen binnen de renovatiewerken.
 
Aanvullend onderzoek 
Voor de verplichting bij verkoop verloopt de inventarisatie voor een asbestattest standaard op 'niet-destructieve' wijze. De asbestdeskundige beschadigt tijdens een standaard inspectie geen wanden of vloeren om ingesloten asbest op te sporen. Voorafgaand aan werken gebeurt dat wel voor de gebouwdelen waar werken uitgevoerd gaan worden (werkzone) via een aanvullend onderzoek. De asbestdeskundige verwijdert hierbij bedekkende materialen en breekt wanden of vloeren open. 

Naast destructieve handelingen kan het aanvullend onderzoek ook bestaan uit het nemen van meer monsters voor labo-analyses. Dat kan nuttig zijn om bijvoorbeeld in het geval van asbesthoudend pleisterwerk te verfijnen welke delen effectief asbesthoudend zijn en welke delen niet. Dat kan onnodige kosten vermijden. 

Bespreek dit vooraf met de asbestdeskundige. Beschrijf daarna in de opdrachtovereenkomst zo duidelijk mogelijk welke renovatiewerken u wilt uitvoeren. Zo weet de deskundige precies hoe ver die moet gaan om alles te onderzoeken.
 
Geen extra kost
Laat u de werken uitvoeren door een aannemer met werknemers dan is die als werkgever verplicht over een asbestinventaris te beschikken. Als het asbestattest voor de werkzone met aanvullend onderzoek is opgemaakt, dan is dit ook bruikbaar voor de aannemer. Bezorg uw asbestattest dus tijdig aan de aannemer voorafgaand aan de werken. Zo voldoet hij aan zijn federale werkgeversplicht (arbeidswetgeving) en kan hij evalueren of hij de werken mag uitvoeren en hoe hij zijn werknemers moet beschermen. 

Werkt u niet met een aannemer dan vermijdt u dankzij het asbestattest met aanvullend onderzoek zelf onvoorziene kosten en gezondheidsrisico’s. Bovendien is het beschikken over een asbestattest verplicht tegen 2032 voor elke eigenaar van een gebouw van voor 2001. Om aan deze plicht te voldoen, is de geldigheidsduur van uw asbestattest van geen tel, enkel bij een verkoop. 

U heeft al een asbestattest 


Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop/overdracht van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Als u recent eigenaar geworden bent van een gebouw of woning, dan beschikt u dus over het asbestattest van dat gebouw.
Aanvullend onderzoek
De inventarisatie voor een asbestattest verloopt standaard op 'niet-destructieve' wijze. De asbestdeskundige beschadigt tijdens de inspectie geen wanden of vloeren om ingesloten asbest op te sporen. Het asbestattest beschrijft dan geen asbestmaterialen die verborgen zitten. Deze kan je enkel met destructieve handelingen opsporen.

Voorafgaand aan werken is dus een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen nodig voor de gebouwdelen waar u werken wilt uitvoeren (werkzone). De asbestdeskundige verwijdert hierbij bedekkende materialen en breekt wanden of vloeren open. 

Omvat uw asbestattest geen aanvullend onderzoek met destructieve handelingen voor de werkzone dan laat u hiervoor een aanvullend onderzoek uitvoeren. Uw bestaande asbestattest is de basis waarop de asbestdeskundige verder bouwt. 

Naast destructieve handelingen kan het aanvullend onderzoek ook bestaan uit het nemen van meer monsters voor labo-analyses. Dat kan nuttig zijn om bijvoorbeeld in het geval van asbesthoudend pleisterwerk te verfijnen welke delen effectief asbesthoudend zijn en welke delen niet. Dat kan onnodige kosten vermijden. 

Bespreek dit vooraf met de asbestdeskundige. Beschrijf daarna in de opdrachtovereenkomst zo duidelijk mogelijk welke renovatiewerken u wilt uitvoeren. Zo weet de deskundige precies hoe ver die moet gaan om alles te onderzoeken.
 
Geen extra kost
Laat u de werken uitvoeren door een aannemer met werknemers dan is die als werkgever verplicht over een asbestinventaris te beschikken. Als het asbestattest voor de werkzone met aanvullend onderzoek is opgemaakt, dan is dit ook bruikbaar voor de aannemer. Bezorg uw asbestattest dus tijdig aan de aannemer voorafgaand aan de werken. Zo voldoet hij aan zijn federale werkgeversplicht (arbeidswetgeving) en kan hij evalueren of hij de werken mag uitvoeren en hoe hij zijn werknemers moet beschermen. 

Werkt u niet met een aannemer dan vermijdt u dankzij het asbestattest met aanvullend onderzoek zelf onvoorziene kosten en gezondheidsrisico’s. 

Geschikte asbestdeskundige voor aanvullend onderzoek?


De gecertificeerde asbestdeskundigen volgden allemaal een verplichte opleiding en zijn geslaagd in een theoretisch en praktisch examen. Binnen dit traject leerden ze hoe asbestmaterialen te bemonsteren, herkennen en beoordelen en welke onderzoekshandelingen ze moeten stellen om een standaard asbestattest op te maken. Deze standaard onderzoekshandelingen omvatten geen destructieve handelingen. Om ingesloten asbestmaterialen op te sporen is aanvullend onderzoek nodig waarbij de asbestdeskundige soms bedekkende materialen moet verwijderen en wanden en vloeren moet openbreken. 

Dit vergt ervaring en de nodige vakbekwaamheid. Daarom kiest u best voor een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie die:
  • minstens twee jaar ervaring kan aantonen met het opmaken van  asbestinventarissen met destructieve handelingen, vb. CODEX inventarissen in het kader van werken of sloopopvolgingsplannen;
  • verklaart volgens de regels van goed vakmanschap veilig en correct destructieve handelingen in het kader van asbestinventarisatie te kunnen uitvoeren (zoals het verwijderen van bedekkende materialen en openbreken van wanden en vloeren)
  • verzekerd is voor het opstellen van asbestattesten met aanvullend onderzoek met destructieve handelingen.
Vraag ernaar via de offerte. 
 

Aandachtspunten


Asbestattest vernieuwen

Als eigenaar moet u binnen de termijn van 1 jaar uw bestaand asbestattest vernieuwen als de toestand wijzigde. Dit is het geval indien: 
  • er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen die niet bij de werken werden verwijderd;
  • de asbestmaterialen bij de werken zijn weggenomen zodat de eindconclusie van het asbestattest “asbestveilig” wordt;
  • de toestand van de al gerapporteerde asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident, bijvoorbeeld tijdens de werken (en nog niet verwijderd werden). 
Kostprijs voor aanpassing van het asbestattest
In regel zal de aanpassing van een bestaand asbestattest goedkoper zijn dan de initiële opmaak. Toch zal de asbestdeskundige ook voor een aanpassing ter plaatse komen om de gewijzigde toestand vast te stellen ook als u beschikt over bewijsdocumenten. De duur van het onderzoek en het aantal te wijzigen gegevens zal echter beperkt zijn.
De asbestdeskundige kan na de opmaak van elk asbestattest binnen de 30 dagen nog wijzigen zonder dat hiervoor retributie moet betaald worden.

Verwijderplicht voor eenvoudig bereikbaar geworden asbestmaterialen

Bij werken bent u als eigenaar verplicht om alle asbestmaterialen die door de werken eenvoudig bereikbaar worden, te verwijderen. De werken vormen immers een geschikt moment om het aangetroffen asbestmateriaal te laten verwijderen. Het opnieuw insluiten is verboden, dit zou de asbestrisico’s alleen maar doorschuiven naar de volgende generatie. 
Asbestmaterialen zijn eenvoudige bereikbaar als ze weggenomen kunnen worden zonder:
  • de stabiliteit van het gebouw in het gedrang te brengen;
  • de erfgoedwaarde aan te tasten
  • een abnormale stilstand van industriële installaties te veroorzaken. 

Meldingsplicht insluiten van asbest

In uitzonderlijke omstandigheden mag u asbestmaterialen (tijdelijk) insluiten. Bijvoorbeeld als het gaat om asbestmaterialen die in een asbestveilige woning mogen blijven. U bent dan wel verplicht dit te melden aan de asbestdeskundige die het asbestattest opmaakt. Hou de informatie over deze materialen dus goed bij.
Asbesthoudende dak- en gevelbekleding insluiten is nooit toegelaten.
Meer info over asbest verwijderen of niet.

Wie mag wat verwijderen

Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf verwijderen of kunt u laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest eenvoudige handelingen. Risicovolle verwijderingen mogen enkel door een erkend asbestverwijderaar uitgevoerd worden. In het asbestattest vindt u voor elk asbestmateriaal een advies over de verwijdering.
Meer info over asbest verwijderen.

 

Team asbestafbouw