Het asbestattest

Waar vind ik een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie?

Om een asbestattest voor uw eigendom te bekomen, stelt u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie aan om de inventarisatie uit te voeren. 
Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie mag een asbestinventarisatie voor een asbestattest uitvoeren. Om hun certificaat te behalen moeten ze een verplichte opleiding volgen en slagen in een examen.
Hieronder vindt u de lijst van de procesgecertificeerde asbestdeskundigen. Op deze lijst staan enkel bedrijven die beschikken over een procescertificaat. U kunt dus op elk van deze bedrijven beroep doen om een asbestattest te laten opmaken.  

De bedrijven kunnen slechts één adres opgeven voor de lijst. Ze zetten hun werknemers echter in naargelang hun woonplaats en bedienen zo vaak ook andere regio’s. Het kan dus de moeite lonen om na te gaan of andere bedrijven ook actief zijn in uw omgeving. De contactgegevens zijn aangeleverd door de bedrijven. Zij zijn dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid ervan.  

Er bestaan ook niet-gecertificeerde asbestdeskundigen die asbestinventarissen opmaken zoals verplicht voor werkgevers in het kader van de federale arbeidswetgeving. Let daarom goed op dat u een prijs vraagt voor het bekomen van een asbestattest en niet voor een gewone asbestinventaris. 

Plant u werken? 
Als u van plan bent om werken uit te voeren dan laat u best een asbestattest met een aanvullend onderzoek uitvoeren. Ook als u een codex inventaris als werkgever wilt laten opmaken kan dit via een aanvullend onderzoek.
Dit vergt ervaring en de nodige vakbekwaamheid. Daarom kiest u best voor een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie:
  • met minstens twee jaar ervaring met dat type aanvullend onderzoek en per jaar minstens 5 inventarisaties van dat type. Vb. voor de opmaak van asbestinventarissen met destructieve handelingen, vb. CODEX inventarissen in het kader van werken of sloopopvolgingsplannen, 
  • die verklaart volgens de regels van goed vakmanschap veilig en correct destructieve handelingen in het kader van asbestinventarisatie te kunnen uitvoeren (zoals de verwijderding van bedekkende materialen en het openbreken van wanden en vloeren),
  • die verzekerd is voor de opmaak van asbestattesten met aanvullend onderzoek, vooral als destructieve handelingen nodig zijn.
Vraag ernaar bij de offerte. 
 
Beschikt uw bedrijf over een procescertificaat ADI en wenst u op deze lijst te staan of uw gegevens aan te passen? 

Team asbestafbouw