De verkoop van een gebouw

Waar vind ik een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie?


De lijst van de procesgecertificeerde asbestdeskundigen

Op deze pagina kunt u de lijst downloaden van de procesgecertificeerde asbestdeskundigen.
Op deze lijst staan enkel bedrijven die beschikken over een procescertificaat. U kunt dus op elk van deze bedrijven beroep doen om een asbestattest te laten opmaken. Elk procesgecertificeerd bedrijf heeft één of meerdere gecertificeerde deskundigen in dienst. Bedrijven die vanuit meerdere vestigingen actief zijn, komen meerdere keren voor in de lijst.
De contactgegevens zijn aangeleverd door de bedrijven. Zij zijn dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid ervan.
Laatste actualisatie van de bedrijven die over een procescertificaat beschikken: 27/3/2023 - 10u
Beschikt uw bedrijf over een procescertificaat ADI en wenst u op deze lijst te staan?

Team asbestafbouw