Asbestdeskundige

Vakinformatie over het asbestattest

Juridische en technische informatie voor professionals die actief bezig zijn met het asbestattest.


Blijf op de hoogte van wijzigingen in informatie via de nieuwsbrief met vakinformatie over het asbestattest
Bent u asbestdeskundige of professioneel bezig met het asbestattest? En wilt u op de hoogte blijven van de meest actuele informatie over het asbestattest?  
Schrijf u dan in op deze nieuwsbrief met vakinformatie.

Op de webpagina communciatie over het asbestattest vindt u een overzicht van de vorige nieuwsbrieven. 

Leidraad inspectieprotocol asbestinventarisatie


Voor de belangrijkste concepten en onderdelen van de regelgeving rond het asbestattest maakt de OVAM een leidraad op. De vroegere leidraadfiches zijn hier allemaal in opgenomen. We zijn ervan overtuigd dat de bundeling van alle info in één document de efficiëntie ten goede komt. 

Deze leidraad is een hulpmiddel voor wie een asbestinventaris volgens het inspectieprotocol asbestinventarisatie moet opstellen. Het document behandelt elementen die een meer gedetailleerde verduidelijking vragen of waarvoor verschillende interpretaties mogelijk zijn. Het biedt praktische informatie en inzichten waardoor de lezer beter in staat is om de bepalingen van het inspectieprotocol te interpreteren. De asbestdeskundige kan zo de asbestinventarisatie optimaliseren, wat leidt tot meer kwaliteitsvolle asbestattesten.

Gebruik de inhoudstafel of 'ctrl+f' om te zoeken naar een specifiek concept.

 

Wetgeving

Opleiding 

  • Een ADI moet beschikken over een goede basiskennis asbestinventarisatie:Kennisonderdelenlijst voor asbestdeskundigen
  • De verplichte opleiding verdiept de basiskennis van de kandidaat asbestdeskundigen. De verplichte opleiding verloopt via de CI. 
  • Jaarlijks is een bijscholing verplicht (zie hoofdstuk 13 bijlage . De bijscholing verloopt via de CI. De ADI contacteert de CI waarbij die is aangesloten. 

Opdrachtovereenkomst (Opdrachtformulier)

 
Ter voorbereiding van een asbestinventarisatie voor het bekomen van een asbestattest, sluiten de opdrachtgever en de asbestdeskundige een opdrachtovereenkomst af. De asbestdeskundige beschikt hiervoor over een startbasis onder de vorm van het opdrachtformulier van de OVAM.
Dit sjabloon geeft uitvoering aan het opdrachtformulier dat is opgenomen als bijlage bij het Ministerieel Besluit Inspectieprotocol asbestinventarisatie. 
De opdrachtgever is de eigenaar of een tussenpersoon door de eigenaar aangesteld via volmacht-mandaat, bv. immo-makelaar, gebouwbeheerder, …. Ook indien het asbestattest opgemaakt wordt via een raamcontract van de OVAM is de OVAM niet de partij die de opdrachtovereenkomst ondertekent. 

De opdrachtovereenkomst kan op verschillende manier afgesloten worden:
•    fysieke ondertekening ter plaatse;
•    digitale handtekeningen;
•    ingescand fysiek ondertekend document;

De asbestdeskundige moet de ondertekende opdrachtovereenkomst tezamen met ontvangen bewijsdocumenten opladen in het dossier in de databank asbestinventarisatie om het asbestattest te bekomen.