Asbestdeskundige

Vakinformatie over het asbestattest

Juridische en technische informatie voor professionals die actief bezig zijn met het asbestattest.


Beslissing tot schorsing CI
Op 23/11/2023 bezorgde de OVAM aan de vier certificatie-instellingen asbest een brief met het resultaat van de evaluatie die de OVAM gestart is naar aanleiding van het voornemen tot schorsing van hun erkenning. Op basis van deze evaluatie heeft de OVAM beslist om één CI te schorsen.
Blijf op de hoogte van wijzigingen in informatie via de nieuwsbrief met vakinformatie over het asbestattest
Bent u asbestdeskundige of professioneel bezig met het asbestattest? En wilt u op de hoogte blijven van de meest actuele informatie over het asbestattest?  
Schrijf u dan in op deze nieuwsbrief met vakinformatie.
Op de webpagina communicatie over het asbestattest vindt u een overzicht van de vorige nieuwsbrieven. 

Leidraad inspectieprotocol asbestinventarisatie


Voor de belangrijkste concepten en onderdelen van de regelgeving rond het asbestattest maakt de OVAM een leidraad op. De vroegere leidraadfiches zijn hier allemaal in opgenomen. We zijn ervan overtuigd dat de bundeling van alle info in één document de efficiëntie ten goede komt. 

Deze leidraad is een hulpmiddel voor wie een asbestinventaris volgens het inspectieprotocol asbestinventarisatie moet opstellen. Het document behandelt elementen die een meer gedetailleerde verduidelijking vragen of waarvoor verschillende interpretaties mogelijk zijn. Het biedt praktische informatie en inzichten waardoor de lezer beter in staat is om de bepalingen van het inspectieprotocol te interpreteren. De asbestdeskundige kan zo de asbestinventarisatie optimaliseren, wat leidt tot meer kwaliteitsvolle asbestattesten.

Gebruik de inhoudstafel of 'ctrl+f' om te zoeken naar een specifiek concept.

 

Wetgeving

Opleiding en bijscholing

 

Brochure 'ontdek of uw woning asbestveilig is'


Samen met de lancering van de communicatiecampagne over het asbestattest bij renovatie lanceert de OVAM eveneens een nagelnieuwe brochure. Die kunt u als ADI gebruiken in de communicatie met uw klanten. In ‘Ontdek of uw woning asbestveilig is’ leest uw klant de verschillende stappen die u als ADI onderneemt, van het eerste contact met de klant tot het bezorgen van het asbestattest. Ook het aanvullend onderzoek staat hier al in beschreven.

Opdrachtovereenkomst en opdrachtformulieren

 
Ter voorbereiding van een asbestinventarisatie voor het bekomen van een asbestattest, sluiten de opdrachtgever en de asbestdeskundige een opdrachtovereenkomst af. De asbestdeskundige beschikt hiervoor over een startbasis onder de vorm van een opdrachtformulier van de OVAM.
Er zijn verschillende opdrachtformulieren. U bespreekt met uw klant welk soort onderzoek u zal uitvoeren en welk opdrachtformulier u daarvoor gebruikt. 
 
 • Opdracht standaard onderzoek
  Standaard verloopt inventarisatie op niet-destructieve wijze. De asbestdeskundige moet hiervoor geen zaken demonteren of afbreken om ingesloten materiaal op te sporen; hij moet wel zaken opheffen. Het kan wel zijn dat hij lokaal, kleine beschadigingen aanbrengt om een monster te kunnen nemen voor labo-analyse. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier “standaard onderzoek”. Dit sjabloon geeft uitvoering aan het opdrachtformulier dat is opgenomen als bijlage 1 bij het Ministerieel Besluit Inspectieprotocol asbestinventarisatie. 
   
 • Opdracht aanvullend onderzoek
  U kan vrijwillig een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen laten uitvoeren om ingesloten asbest op te sporen voorafgaand aan renovatie- of afbraakwerken. Worden de werken uitgevoerd door een aannemer met werknemers dan moet die dat vanuit zijn werkgeversplicht laten opmaken. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier “aanvullend onderzoek”.
   
 •  Opdracht voor raadpleging van een asbestattest
  Om een asbestinventaris te raadplegen in opdracht van een eigenaar of gevolmachtigde, gebruikt de ADI het formulier voor het raadplegen van een asbestinventaris. Dit sjabloon geeft uitvoering aan het opdrachtformulier dat is opgenomen als bijlage 2 bij het Ministerieel Besluit Inspectieprotocol asbestinventarisatie. 

De opdrachtovereenkomst kan op verschillende manier afgesloten worden:
•    fysieke ondertekening ter plaatse;
•    digitale handtekeningen;
•    ingescand fysiek ondertekend document;

De asbestdeskundige moet de ondertekende opdrachtovereenkomst tesamen met ontvangen bewijsdocumenten opladen in het dossier in de databank asbestinventarisatie om het asbestattest te bekomen.
 

Nieuwe of geactualiseerde documenten