Asbestdeskundige

Vakinformatie over het asbestattest

Juridische en technische informatie voor professionelen die te maken hebben met het asbestattest.


Blijf op de hoogte van wijzigingen in informatie via de nieuwsbrief met vakinformatie over het asbestattest
Bent u asbestdeskundige of professioneel bezig met het asbestattest? En wilt u op de hoogte blijven van de meest actuele informatie over het asbestattest?  
Schrijf u dan in op deze nieuwsbrief met vakinformatie.

Wetgeving

Opdrachtformulier

De OVAM maakte een sjabloon voor opdrachtformulier op. Dit sjabloon geeft uitvoering aan het opdrachtformulier dat is opgenomen als bijlage bij het Ministerieel Besluit Inspectieprotocol asbestinventarisatie. 
Met dit opdrachtformulier omschrijft de opdrachtgever op volledige wijze de opdracht tot de opmaak van een asbestinventaris conform het Inspectieprotocol voor het verkrijgen van een asbestinventarisattest. 

Examen

Leidraad fiches

Voor de belangrijkste concepten en onderdelen van de regelgeving rond het asbestattest maakt de OVAM fiches op. Deze fiches geven extra duiding bij de wetgeving die van toepassing is, in het bijzonder bij het inspectieprotocol en het certificatiereglement. Ze bevatten voorbeelden, bijkomende toelichting, interpretaties en verduidelijkende richtlijnen.

Team asbestafbouw