Asbestdeskundige

Release-notes databank asbestinventarisatie

Info voor asbestdeskundigen over wijzigingen in de databank asbestinventarisatie

Responsive Image

Releases-notes

Deze pagina is bedoeld voor kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie die via de certificatie-instellingen asbest toegang hebben gekregen tot de opleidingsomgeving van de databank. 

Regelmatig zullen hier releasenotes verschijnen over nieuwe en aangepaste functionaliteiten en opgeloste problemen met betrekking tot de databank. 

2024

April 2024
 • Als asbestdeskundige zie ik dat de geldigheidsduur onbeperkt is in de pdf van het asbestattest wanneer er geen asbestmaterialen gevonden zijn. 
 • Als asbestdeskundige zie ik dat de leeswijzer aangepast is in de pdf van het asbestattest. 
   
Maart 2024

Als asbestdeskundige ziet u een nieuw tablad in de asbestinventarisdatabank: nieuws. Het is een nieuwspagina waarop u korte berichten kan lezen om op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen. 

Februari 2024

Als asbestdeskundige zie ik dat afvalfiches die als asbestmateriaal bestempeld zijn ook een mijlpaal hebben in de toepassing en in het asbestattest. 

Januari 2024
 • Als asbestdeskundige zie ik een gefilterde lijst van mogelijke bindmiddelen in functie van de gekozen (asbest)toepassing tijdens de opmaak van een asbestinventaris. Het blijft mogelijk om een ander bindmiddel aan te duiden dan de gesuggereerde types. 
 • Als asbestdeskundige kan ik  langere beschrijvingen ingeven in het veld 'Beschrijving' voor inspectiefiches.
 • Een extra vinkje maakt het mogelijk om een attest voor gemeenschappelijke delen op te maken nu ook bij perceelselectie. 

2023

December 2023
 • Als ADI of als medewerker moet ik het aangepaste charter opnieuw ondertekenen als ik toegang wil tot de asbestinventarisdatabank. Door het aangepaste charter te ondertekenen ga je ermee akkoord in naam van de werkgever dat de facturen enkel elektronisch ter beschikking worden gesteld via de databank. 
 • Als gebruiker zie ik de nummers van inspectiefiches en plannen in een asbestinventaris. Van zodra een asbestattest gegenereerd wordt, is de nummering van de fiches en de plannen zoals opgenomen in het asbestattest ook zichtbaar in de databank.
November 2023
 • Als je een annotatie maakt op een foto en je gaat naar een ander tabblad of fiche zonder te klikken op opslaan, dan krijg je onderstaande melding. Als je klikt op 'Doorgaan zonder opslaan' worden de annotaties toch opgeslagen.

   
 • Als je een asbestattest wilt opmaken voor een locatie waarvoor al een attest bestaat voor een volledig gebouw, dan krijg je nu ook het asbestattestnummer in de foutboodschap te zien.
 • Als een ADI een asbestattest wil opmaken voor een locatie waarvoor al een attest bestaat en daarin is foutief 'volledig gebouw' aangeduid, dan is de ADI geblokkeerd totdat de ADI die de fout maakte dit rechtzet. Als dit te lang duurt kan de CI van de ADI die de fout maakte nu aanduiden in de databank dat deze foutieve aanduiding van 'volledig gebouw' genegeerd mag worden.
 • Als asbestdeskundige kan ik het inspectiegebied ook opslaan als er foutmeldingen zijn over de geselecteerde gebouwen.
 • Bij een zoekopdracht op een specifiek asbestattestnummer, zijn op de kaart alle gebouwen van dat asbestattest geel gemarkeerd als dit attestnummer gevonden is.
 • Als asbestdeskundige zie ik op de kaart alle gebouwen van een asbestattest gemarkeerd als een attestnummer gevonden is bij het zoeken.
Oktober 2023

2/10/2023- Version Oplevering 27

Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • Als asbestdeskundige kan ik het startuur van het plaatsbezoek ingeven in de tab algemene info.
 • Als asbestdeskundige zie in de asbestattest fiche welk bedrijf en wanneer een asbestattest werd opgemaakt.
September 2023

​​​​​​13/09/2023- Version Oplevering 26

 

Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • ​​​​​​Aanpassing in het hoofdscherm onder het tabblad "Attesten": de knop 'nieuw asbestattest' is verplaatst en niet meer zichtbaar op dit scherm. 
 • Als asbestdeskundige kan ik eerst nagaan of er al een asbestinventarisattest bestaat op een bepaalde locatie. Door een attestnummer, een adres of perceelnummer in te geven kom ik op de kaart terecht.

 • Op het scherm met de kaart kan ik nagaan of er al een asbestattest bestaat (gearceerde constrcuties) en een nieuwe asbestinventaris toevoegen. 

 

Juli 2023

24/07/2023- Version Oplevering 25

Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • Als asbestdeskundige zie een vernieuwde versie van de asbestattest affiche
 • Als asbestdeskundige zie ik een overzicht van actuele asbestattest(en) als ik in de kaart op de polygoon klik
 • Als asbestdeskundige kan ik een actueel asbestattest ook opzoeken via het attestnummer op de kaart.
Juni 2023

12/06/2023- Version Oplevering 24

Opgeloste bugs:

 • Als de gebruiker geen verbinding heeft, blijft bij het genereren van een attest de knop laden is. Dit werd opgelost.

Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • De boodschap bij het selecteren van het inspectiegebied voor appartementen zonder busnummers is aangepast:
  • Het is aangeraden om 'volledig gebouw' te selecteren indien je een adres opgeeft zonder busnummers en het niet gaat over een gemeenschappelijk deel. Als je toch een gedeelte van het gebouw wil beschrijven, worden best de nodige busnummers toegevoegd in de inspectielocatie tenzij het hier gaat over een appartement zonder busnummers.
 • Bij een vernieuwing van een asbestattest zal het systeem sommige gegevens in de algemene info wissen om fouten te voorkomen:
  • Geldigheid
  • Aanleiding van de asbestinventaris
  • Datum plaatsbezoek
  • Kostprijs (excl. btw en retributie)
  • Gegevens eigenaar
   • Is de eigenaar ook de gebruiker?
   • KBO-nummer van de vereniging die verantwoordelijk is voor de gemeenschappelijke delen
Mei 2023

8/05/2023 - Version Oplevering 23

Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

- ​​Er is een radiobutton toegevoegd met de vraag "Beschrijft deze inventaris alle gemeenschappelijke delen van deze constructie?" die u kan aanduiden met de keuzemogelijkheid Ja/nee

Wanneer in het inspectiegebied bij inspectielocatie de gemeenschappelijke delen met de keuze “ja” en het hoofgebouw de optie “Volledig gebouw” werd aangevinkt, dan ziet u de volgende waarschuwing:

 • de inspectie-locatie tegel : "Het volledig gebouw is gemeenschappelijk, dit klopt meestal niet"
 • de inspectie-locatie detailscherm : "Het komt zelden voor dat een volledig hoofdgebouw gemeenschappelijk is. Gelieve dit na te kijken voor je finaliseert."


 

- Als deskundige krijg ik een foutmelding in geval dat ik een attest voor gemeenschappelijke delen wil opstellen voor een gedeeltelijk gebouw/constructie dat al een attest heeft voor ALLE gemeenschappelijke delen


 

- In de pdf zal het kaartje dat u via de tab lokalisatie - plattegrond hebt toegevoegd, in een groter formaat worden weergegeven

- In het hoofdmenu van een inventaris is de naam van het tabblad ‘Finalisatie’ veranderd in ‘Attest’.

Bij het openen van het tabblad zijn deze wijzigingen doorgevoerd:

 • De titel wijzigt van ‘Finalisatie’ naar  ‘Asbestattest’.
 • Op dit tabblad vindt u welke gegevens nog ontbreken. Deze moet u nog invullen voor u het asbestattest kunt genereren.
 • Waarschuwingen met de melding deze na te kijken worden hier ook weergegeven. Deze verhinderen u niet om een asbestattest te genereren.
 • De knop ‘Finaliseer inventaris’ wijzigt naar ‘Genereer het asbestattest’

Na het genereren van het asbestattest krijgt u meer info te zien: het asbestattestnummer, de datum en het tijdstip waarop het asbestattest werd gegenereerd.


​​​​​​​

 - In de bronfiche verschijnt bij het selecteren van 'golfplaat of plaat onder de rubriek verloren bekisting' volgende tekst: “Golfplaat of Plaat komen ook voor onder de rubriek 'Dak- en gevel bekleding'. Je hebt nu gekozen voor de rubriek 'Verloren bekisting'.”

​​

 

April 2023

24/04/2023 - Version Oplevering 22

Opgeloste bugs:

 • Overzichtsfoto van gearchiveerde inventaris/siblings laadt niet bij inventarisacties. Dit werd opgelost
 • Synchronisatiefout werd opgelost, een tweede afdruipzone kan toegevoegd worden

Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • Als asbestdeskundige kan ik het inspectiegebied ook op slaan als verplichte velden leeg zijn
 • Als asbestdeskundige kan ik het inspectiegebied zien welke gebouwen/constructies niet compleet zijn
 • Als asbestdeskundige zal het bewaren van een groot inspectiegebied met 100+ constructies makkelijker opgeslagen worden zodanig er geen lange wachttijden meer leiden tot foutboodschappen
 • Als asbestdeskundige zie ik in het overzicht kaartje in pdf de betrokken constructies in het blauw
 • Als auditeur kan ik een kwaliteitscontrole registreren
Maart 2023

06/03/2023 - Version Oplevering 21

Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • Als gebruiker kan ik via de tab 'kaart' na selectie van een constructie een lijst van bestaande asbestattesten zien en kan ik via deze weg verder naar de asbestattest affiche gaan
 • Als gebruiker kan ik vanuit een asbestattest affiche naar respectievelijke inspectielocatie navigeren op de kaart
 • Als medewerker van een asbestdeskundig bedrijf zie pas de factuurlijnen als de factuur in pdf beschikbaar is
 • Als deskundige zie ik een extra hoofdstuk in de over erfgoed in de PDF van een asbestattest
Februari 2023

15/02/2023- Version Oplevering 20

Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • Als preventieadviseur, auditeur, certificatie instelling medewerker en aangesteld ovam medewerker zie ik ook de gearceerde attesten op de gis kaart
 • Verplichte motivatie bij geen monstername
 • Als asbestdeskundige kan ik tot maximaal 20 stalen ingeven
 • Als applicatie kan ik performanter om gaan met zoeken in adressen en perceelnummers
 • Als medewerker van een asbestdeskundig bedrijf zie ik een extra duiding in het overzicht van facturen die meld dat facturen wat later in de maand pas beschikbaar zijn

 

06/02/2023 - Version Oplevering 19

Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • Als medewerker van een asbestdeskundig bedrijf kan ik contact gegevens opgeven voor publicatie op de OVAM website
 • Als certificaat-beheerder kan ik in de hint zien dat een kbo ondernemingsnummer beginnend met '1' ook is toegestaan (CI)

 

Januari 2023

19/01/2023 - Version Oplevering 18

Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • Als asbestdeskundige ontvang ik per email een notificatie wanneer nieuwe facturen beschikbaar zijn
 • Als asbestdeskundige zie ik meer marge van het inspectiegebied in de algemene info

2022

April 2022

15/04/2022 - Version Oplevering 7


Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • Als asbestdeskundige zie ik een kleine aanpassing in de conclusie van afvalfiches:

​​

 • Als asbestdeskundige zie ik bij finalisatie dat de overzichtsfoto verplicht is als deze ontbreekt
 • Ik kan bijkomende gegevens opgeven in de algemene info van een asbestinventaris
 • Als asbestdeskundige kan ik een bewijsdocument opladen als ik offline ben

 

10/04/2022 - Version Oplevering 6


Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • Als asbestdeskundige kan ik een bewijsdocument opladen
 • Als asbestdeskundige kan ik ook gebouw aanhorigheden selecteren op de gis kaart als inspectie eenheden
 • Als asbestdeskundige zie ik in de conclusie van een bronfiches aanpassingen in de maatregelen en risicobeoordeling die gekozen kunnen worden
 • Als asbestdeskundige zie ik in de conclusie van een afvalfiches aanpassingen in de maatregelen die gekozen kunnen worden
 • Als asbestdeskundige kan ik een bewijsdocument downloaden
 • Als asbestdeskundige kan ik een bewijsdocument verwijderen

 

03/04/2022 - Version Oplevering nr 5 (Start opleidingen)

   
Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • Als een asbestdeskundige zie ik in een gegenereerde asbestattest in pdf alle afvalfiches
 • Als een asbestdeskundige zie ik in een gegenereerde asbestattest de afdruipzones
 • Als asbestdeskundige kan ik nodige aanpassingen zien in de hoeveelheid die nodig zijn voor het berekenen van het gewicht
Mei 2022

31/05/2022 - Version Oplevering 8


Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • Als asbestdeskundige moet ik een opdrachtformulier opladen wanneer ik een gefinaliseerde asbestinventaris wil inkijken dat niet door mijn bedrijf is opgesteld
 • Het profiel van de gebruiker is uitgebreid met de naam, rechten en persoonsid
 • Als asbestdeskundige kan ik een opdrachtformulier opladen in het tabblad toegangsbeheer
 • Als asbestdeskundige zie ik in de pdf de staalnummers verschijnen in de juiste kleur
 • Als asbestdeskundige zie ik minder overlappende nummering van annotaties doordat ze random op de annotaties geplaatst worden
 • Als deskundige kan ik een plan van een inspectie eenheid aanpassen door een gebroken lijn, veelhoek of pijl te tekenen. Het systeem geeft de hierbij mogelijkheid om :
  • De kleur aan te passen
  • de figuur/tekst te verwijderen
  • te verplaatsen
  • te vergroten of verkleinen
  • te roteren
  • te wijzigingen op te slaan
 • Als deskundige kan ik bij het annoteren navigeren naar het plan of het overzicht van alle plannen
Juni 2022

28/06/2022 - Version Oplevering 10


Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • Ik kan de "bestemming-feitelijk gebruik" en "gegevens eigenaar" opgeven in de Inventarisdetails tab
 • Als asbestdeskundige kan ik asbestinventarissen niet finaliseren in de productie omgeving
 • Als asbestdeskundige zie ik een aantal rechtzettingen in spelfouten in de verschillende fiches
 • Als asbestdeskundige zie ik een aantal wijzigingen in de bronfiche, roerend goedfiche, adviesfiche):
  • gewijzigd: "calciumsilicaat (brandwerend - isolerend type asbestboard - Pical)" wordt " calciumsilicaat (brandwerend - Pical)
 • Als asbestdeskundige zie ik een aantal wijzigingen in de algemene info:
  • gewijzigd: "Datum van uitvoering" wordt "Datum plaatsbezoek"
 • Als asbestdeskundige zie ik een aantal wijzigingen in de adviesfiche:
  • gewijzigd: "Bewijsdocument asbesthoudend materiaal" wordt "Bewijsdocument"
  • toegevoegd: "vaststelling en expertise (niet-asbestverdacht)"


PDF's:

 • Als asbestdeskundige kan ik de adviesfiche zien in een aangepast design
 • Als asbestdeskundige kan ik de beperkingsfiche zien in een aangepast design
 • Als asbestdeskundige kan ik een plan per pagina zien in een aangepast design
 • Als asbestdeskundige kan ik in de pdf de inhoudstafel zien

 

14/06/2022 - Verion Oplevering 9


Aangepast en nieuwe functionaliteiten:

 • Als preventie adviseur kan ik een asbestinventaris opstellen
 • Als asbestdeskundige kan ik het opdrachtformulier zien van mijn bedrijf voor een gefinaliseerde asbestinventaris
 • Als asbestdeskundige kan ik het opdrachtformulier van andere bedrijven niet meer zien
 • Als asbestdeskundige zie ik een kleine aanpassing in de methodiek verwijdering van een bron, afval en roerend goed fiche: "Eenvoudige handelingen: Mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest EH"
 • Als auditeur zie ik ook de asbestinventarissen opgesteld door preventieadviseurs
 • Als asbestdeskundige zie ik in de conclusie van een bronfiche automatisch welke de noodzakelijke maatregel is om een asbestveilige toestand te bekomen of te behouden
 • Als asbestdeskundige zie ik in de conclusie van een afvalfiche automatisch welke de noodzakelijke maatregel is om een asbestveilige toestand te bekomen of te behouden
Juli 2022

7/07/2022 - Version Oplevering 11


Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • Als asbestdeskundige kan ik in de afvalfiche niet meer afdruip of afvloeizone kiezen als type resten
 • Als asbestdeskundige zie ik in de conclusie van een afvalfiche een aanpassing in de noodzakelijke maatregel bij vermenging met bodem
 • Als asbestdeskundige zie ik buiten de plannummers ook de nummer van de inspectie-eenheid


Pdf's:

 • Als asbestdeskundige kan ik de uitsluitingsfiche zien in een aangepast design
 • Als asbestdeskundige kan ik een inspectie-eenheidspagina zien in een aangepast design
 • Als asbestdeskundige zie (Asbest) Materiaal i.p.v. (Asbest) toepassing
September 2022

15/09/2022 - Version Oplevering 13

 

Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • Als systeem maak ik elke maand de vorderingen aan via de OVAM Orafin service
 • Als medewerker van een asbestdeskundig bedrijf zie ik in een overzicht van facturen
 • Deskundigen krijgen advies over beste formaat foto's om binnen een fiche in het attest een foto te hebben die vullend is.
   

Tip: Om de kaders helemaal gevuld te krijgen, kies je best een foto met een verhouding/formaat van 4:3.


Pdf's:

 • Als asbestdeskundige zie ik verschillende aanpassingen zowel in de lay-out van de pdf als in de opmaak van tekst:
  • Als asbestdeskundige zie ik op UAT, opleiding en test omgeving een watermerk op gefinaliseerde asbestattesten
  • In het attest wordt overal de term identificatiemethode gebruikt
  • In het attest wordt het liggingsadres getoond in de header bij perceel lokalisatie
  • In het attest wordt gesproken over materiaalrisico i.p.v. materiaalscore
  • In het attest worden op het voorblad de getallen en fiche types op dezelfde lijn getoond. Binnen de geïnspecteerde zones worden de lijnen die 0 zijn in een lichter grijze kleur getoond.
  • In het attest is het blokje rechtsboven 'asbestmateriaal - afvalstof' bij afvalfiches in de sectie asbestmateriaal toegevoegd
  • In het attest onder het hoofdstuk ‘Asbestmaterialen’ wordt in de conclusie de mijlpaal vermeld en worden stukjes tekst anders geformuleerd
  • In het attest worden bij de fiches 'terug te vinden op volgende plannen' in een kleiner font getoond
  • In het attest is er een extra titel voor detailinformatie, een aangepaste titel en monsters zijn verplaatst
  • In het attest wordt niet meer gesproken over asbestverdacht maar over asbest
  • In het attest springt tekst altijd correct in bij een opsomming met bullets
  • Als asbestdeskundige zie ik aanpassingen in de leeswijzer en toelichting
  • Als asbestdeskundige zie ik aanpassingen/verbeteringen van de tekst in de alle fiches
  • Als asbestdeskundige zie ik in het hoofdstuk ‘Asbestmaterialen’ de volgorde is aangepast ifv de meest dringende maatregel:
   • Dringend verwijderen
   • Dringende maatregelen nemen
   • Verwijderen
   • Maatregel nemen
   • Zorgvuldig beheren

 

6/09/2022 - Version Oplevering 12

 

Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

Als asbestdeskundige zie ik verschillende aanpassingen en uitbreidingen in de pdf die overeenkomen met de asbestinventarisatie databank.

Oktober 2022

14/10/2022 - Version Oplevering 14

 

Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • Als asbestdeskundige kan ik in de identificatie tab van een bron, afval of roerendgoedfiche het totaal in functie van de opgegeven hoeveelheid in gewicht, oppervlakte of volume zien
 • Als certificaat-beheerder heb ik leesrecht op alle inventarissen gefinaliseerd door onze aangesloten asbestdeskundigen
 • Als Auditeur kan ik een deel van het audit overzicht downloaden in excel onderaan in het tabblad "Auditeerbaar"

Pdf's:

 • Als asbestdeskundige kan ik het volume zien in de pdf van een asbestattest
 • Als medewerker van een asbestdeskundig bedrijf kan ik een PDF versie van de factuur raadplegen onder het tabblad facturen.
November 2022

3/11/2022 - Version Oplevering 15

 

Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • Als externe applicatie kan ik op basis van gebouweenheidsid een asbestattest in pdf ophalen voor een gebouweenheidsID van een volledig gebouw
 • Als deskundige, medewerker of auditeur zie ik gefinaliseerde asbestinventarissen in overzichten sneller verschijnen
 • Als deskundige, medewerker of auditeur zie ik sneller resultaat als ik op AIAnummer zoek in overzichten
 • Als deskundige, medewerker of auditeur zie ik gefinaliseerde asbestinventarissen niet meer gesorteerd op datum van opmaak in het "Nieuw"-overzicht maar in een volgorde bepaald door het systeem
 • Als medewerker, auditeur, deskundige of preventie adviseur kan ik een asbestcharter lezen en goedkeuren

 

25/11/2022 - Version Oplevering 16

 

Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • Als asbestdeskundige kan ik het Recht tot inzage opheffen
 • Als asbestdeskundige zie ik dat verplichte velden niet optioneel worden als er staalnames zijn voor bron- en afvalfiches met een karakterisatie "Geen asbest"
 • Als asbestdeskundige zie ik dat de naamgeving van de noodzakelijke maatregelen aangepast zijn volgens de aanpassingen in de pdf
 • Als asbestdeskundige kan ik voor een uitsluiting geen bouwjaar meer ingeven van 2001 en ouder
 • Als deskundige zie ik dat asbesttoepassingen die onder de mijlpaal 2034 vallen ook als maatregel "(dringend) verwijderen" hebben
 • Als asbestdeskundige kan ik voor een uitsluiting geen bouwjaar meer ingeven van 2000 en ouder (verbeterd)
 • Als medewerker, auditeur, deskundige of preventie adviseur kan ik de asbestcharter ondertekenen door akkoord te gaan
 • Als externe applicatie kan ik op basis van gebouweenheidsid de asbestattest in pdf ophalen voor een gebouweenheidsID van een gedeeltelijk gebouw
 • Als externe applicatie kan ik op basis van gebouweenheidsid de asbestattest in pdf ophalen voor een gebouweenheidsID van een gedeeltelijk gebouw voor een attest voor alle gemeenschappelijke delen
 • Als externe applicatie kan ik op basis van gebouweenheidsid de asbestattest in pdf ophalen voor een gebouweenheidsID van een gedeeltelijk gebouw voor een attest met een adres op basis van een busnummer
 • Als Auditeur zie ik de finalisatie datum in de excel die ik download van het audit overzicht
 • Als aangestelde OVAM medewerker, auditeur of CI medewerker kan ik alle opdracht formulieren zien van een asbestinventaris
December 2022

15/12/2022 - Version Oplevering 17

 

Aangepaste en nieuwe functionaliteiten:

 • Als asbestdeskundige kan ik niet meer dan 1000 fiches toevoegen in een asbestinventaris
 • Als asbestdeskundige kan ik een asbestattest vernieuwen als een correctie al in de maak is
 • Als ingelogde gebruiker in de asbestinventaris applicatie of certificatie platform kan ik naar het contact formulier bij OVAM
 • Als externe applicatie kan ik op basis van gebouweenheidsid extra asbestattest details ontvangen in aparte parameters
 • Als aangestelde OVAM medewerker kan ik alle actuele attesten zien in een overzicht en kan er naar navigeren

Team asbestafbouw