Het asbestattest

Asbestdeskundige

Alle info voor gecertificeerde asbestdeskundigen en kandidaat-asbestdeskundigen


Certificatie als asbestdeskundige inventarisatie

Maakt u regelmatig een asbestinventaris? Bijvoorbeeld om het aanwezige asbest in kaart te brengen in bedrijfsgebouwen in de werkzone van werknemers of als onderdeel van een sloopopvolgingsplan of op vraag van een particulier…? Dan werkt u als asbestdeskundige, een expert in het herkennen en beoordelen van asbesthoudende materialen. 

  • Stelt u inventarissen op binnen de federale arbeidswetgeving? Hiervoor bestaat geen erkenning of certificatie door FOD WASO.  U heeft hiervoor dan ook geen certificaat als asbestdeskundige inventarisatie nodig. 
  • Stelt u een sloopopvolgingsplan op voor de sloopbeheerorganisatie Tracimat? Dan moet u een bij Tracimat geregistreerde deskundige zijn en moet u vanaf 23 november 2022 daarbovenop ook een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie zijn. 
  • Stelt u een inventaris op voor een asbestattest in het kader van een verkoop? Dat kan alleen maar als u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie bent.

Een gecertificeerd asbestdeskundige zal een asbestinventaris opmaken volgens een standaard inspectieprotocol. Daarvoor voert de deskundige ter plaatse een inspectie uit, analyseert de aangeleverde bewijsdocumenten en rapporteert al de inspectiegegevens via een webapplicatie in een centrale databank van de OVAM. Deze inventarisatiedatabank wordt opengesteld voor gebruik op 1 juli. Vanaf dit moment kunnen de inspectiegeggevns ingevoerd worden in de databank. Op basis van deze gerapporteerde gegevens levert de OVAM een asbestinventarisattest af vanaf 15 september. Het vormt een automatisch, uniek rapport van de asbestinventarisgegevens van een gebouwinspectie.  


Inschrijving examen ADI
Op deze website vindt u alle informatie over het examen voor asbestdeskundigen inventarisatie (ADI). 
Lijst van de procesgecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie
Hier vindt u een lijst van bedrijven die een asbestinventarisatie mogen uitvoeren voor het asbestattest. U kan zoeken op naam of op gemeente en postcode. Deze lijst wordt minstens wekelijks geactualiseerd.

Team asbestafbouw