Omgaan met asbest

Renoveren met asbestattest? Goed bezig!

Heb je renovatieplannen? Vermijd gezondheidsrisico’s en onvoorziene kosten met een asbestattest.

Omgaan met asbest

Renoveren met asbestattest? Goed bezig!

Heb je renovatieplannen? Vermijd gezondheidsrisico’s en onvoorziene kosten met een asbestattest.


Ben je van plan om je woning of een ander gebouw ouder dan 2001 te renoveren? Dan ben je goed bezig als je vooraf een asbestattest laat opmaken.

En als je al een asbestattest hebt, ben je écht keigoed bezig als je een aanvullend onderzoek laat uitvoeren!

Renoveren? Da’s altijd best mét asbestattest

Asbest in daken en gevels kennen we allemaal. Maar wist je dat dit materiaal tot het jaar 2000 in veel meer bouwtoepassingen gebruikt werd? Denk aan vinylvloeren, lambrisering, vensterbanken, afvoergoten of zelfs bloembakken. Misschien ook wel bij jou thuis. 

Plan je renovaties in een pand van voor 2001? Dan ben je pas goed bezig als je een asbestattest aanvraagt vóór je gaat kloppen en breken. Want als je asbestmaterialen beschadigt, kunnen schadelijke asbestvezels vrijkomen. Een gezondheidsrisico waartegen je jezelf, je familie en vrienden kan beschermen.
 
En wie tijdens de renovatie op verborgen asbest botst, botst bovendien op onvoorziene kosten. Want als een ingesloten asbestmateriaal door de werken eenvoudig bereikbaar wordt, moet je het wegnemen. Opnieuw insluiten mag niet.
 
Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een gebouw van voor 2001 sowieso een asbestattest hebben. Dus ga je renoveren? Dan is dat het ideale moment om je attest al aan te vragen.

Wat is het asbestattest? 

Een asbestdeskundige komt ter plaatse voor een inspectie, beoordeling en een eventuele staalname. Op basis daarvan levert de OVAM voor elk eigendom een uniek asbestattest af. Daarin staat de uitspraak over de asbestveiligheid van de woning. En advies over hoe je het aangetroffen asbest kan beheren of verwijderen. Voorafgaand aan werken kan een asbestattest met aanvullend onderzoek nodig zijn. 
Responsive Image

Wat heb je nodig om goed bezig te zijn?

Ik heb al een asbestattest

Ben je eigenaar van een gebouw van voor 2001 en heb je al een asbestattest? Dan is een aanvullend onderzoek aangewezen voor je gaat renoveren. 

Ik heb nog geen asbestattest

Ga je renoveren in een gebouw van voor 2001 maar heb je nog geen asbestattest? Dan laat je best op voorhand een asbestattest mét aanvullend onderzoek opmaken.  

Nóg beter bezig met een aanvullend onderzoek 

Benieuwd naar het verschil tussen een standaard asbestattest en een asbestattest met een aanvullend onderzoek?  

Het asbestattest 

Goed om te weten: deze inventarisatie verloopt op ‘niet-destructieve’ wijze, wat wil zeggen dat de asbestdeskundige niks demonteert of beschadigt (bijvoorbeeld een stuk vloer uitbreekt). 
 
  • Je komt te weten of er asbestmaterialen aanwezig zijn 
  • Je ziet of de situatie asbestveilig is, of wat je moet doen om tot een asbestveilige toestand te komen 
  • Je krijgt advies over de beste manier om asbestmaterialen veilig te verwijderen en kan dat inplannen binnen je renovatie 

Aanvullend onderzoek

Bij renovatiewerken zorgt een aanvullend onderzoek voor specifieke asbestinfo over de ruimtes waarin je aan de slag wil. Zo kunnen jij of je aannemer op een veilige manier aan je renovatie starten en onnodige gezondheidsrisico’s vermijden. Hoe dat onderzoek verloopt? 
  • Je neemt je verbouwplannen op voorhand grondig door met de asbestdeskundige 
  • De deskundige gaat gericht in de werkzone op zoek naar (verborgen) asbestmaterialen 
    Waar nodig zal de deskundige in dit geval wel destructief te werk gaan, bv. een wand uitbreken of meer monsters nemen voor labo-analyses 
  • Alle mogelijke asbestrisico’s worden opgespoord en geïnventariseerd voor je aan de werken begint 
Om een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren, ga je best op zoek naar een geschikte asbestdeskundige met de nodige ervaring.
Lees hier  hoe je een ervaren deskundige kiest.

Naar een asbestveilig Vlaanderen 

In 2018 keurde de Vlaamse Regering het Actieplan Asbestafbouw goed. Dat bevat verschillende maatregelen om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Enkel niet-risicovolle asbestmaterialen mogen dan nog in een gebouw aanwezig zijn. Een asbestmateriaal is risicovol wanneer het een verhoogde kans heeft op het vrijstellen van asbestvezels. Beschadiging, veroudering of verwering werken dit in de hand. Het asbestattest brengt deze risicovolle asbestmaterialen in kaart en informeert eigenaars over de asbestveiligheid van hun gebouw.  

Ondersteuning en subsidies

Plannen om een pand van voor bouwjaar 2001 te slopen of te renoveren? Dan is de kans groot dat je tijdens de werken op materialen met asbest stuit. Asbest veilig en correct (laten) verwijderen brengt kosten met zich mee. Daarom zet de Vlaamse overheid in op ondersteuning aan particulieren, landbouwers, lokale besturen, scholen en verschillende andere belangrijke doelgroepen

Team asbestafbouw