Omgaan met asbest

Ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering

Overzicht van ondersteunende maatregelen bij asbestverwijdering voor specifieke doelgroepen

Gaat u een gebouw of woning, gebouwd voor 2001 slopen of renoveren? Dan is de kans groot dat u tijdens de werken op materialen met asbest zal stuiten. Asbest veilig en correct (laten) verwijderen brengt kosten met zich mee. De Vlaamse overheid biedt daarom maatregelen aan om particulieren, ondernemingen, lokale besturen, en verschillende andere specifieke doelgroepen te ondersteunen.