Ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering

Ondersteuning voor lokaal erkende jeugdverenigingen

Ook in uw jeugdlokaal kan asbest verborgen zitten, lees hier hoe u het kan herkennen en wat u kan doen.


Asbest kent bijzonder veel toepassingen. Het werd verwerkt in meer dan 3500 materialen en komt voor in woningen, gebouwen, installaties en zelfs voertuigen. Ook in jouw jeugdlokaal kan asbest verborgen zitten.  

Hoe asbest herkennen?

Een asbestmateriaal in slechte staat kan je best (laten) verwijderen. Ook al ben je nog niet altijd verplicht om asbest te verwijderen uit je gebouw, toch neem je asbestmaterialen beter vroeg dan laat weg:  

  • De kans is groot dat het asbestmateriaal verweerd of beschadigd is, waardoor er asbestvezels vrijkomen.  

  • Hoe slechter de staat van het asbestmateriaal, hoe duurder het wordt om het correct te laten verwijderen.  

Asbest veilig en correct (laten) verwijderen brengt kosten met zich mee. Jeugdlokalen kunnen gebruik maken van ondersteuning en maatregelen vanuit verschillende hoeken. 

Het lokaal asbestafbouwproject 

Vele lokale besturen organiseren een asbestproject voor de ophaling van asbestcement aan huis in hun werkgebied. Hierbij word je logistiek ontzorgd en kan je asbest laten afvoeren aan een voordelig tarief. Alle lokaal erkende jeugdverenigingen kunnen, net als particulieren, hieraan deelnemen. 

Hoe deelnemen?   

Als jeugdorganisatie maken we het je graag makkelijk. Meld je aan via het aanmeldformulier en we geven jouw gegevens door aan het lokale bestuur dat een project heeft lopen in jouw regio. Zij nemen contact op met jou om alle mogelijkheden te bespreken.  

Je verzamelt best op voorhand volgende informatie om het formulier vlot te kunnen invullen:  

  • Contactpersoon: wie zal het project opvolgen?  

  • Het volledige adres waar je jeugdlokaal zich bevindt. 

  • Een bewijs dat je een lokaal erkende jeugdbeweging bent. Dat kan bv. de lijst van erkende jeugdverenigingen van het college van burgemeester en schepenen zijn, een verslag waarin je erkenning vermeld wordt, een mail van de jeugddienst die bevestigt dat je lokaal erkend bent, … 

  • Wie is de eigenaar van je jeugdlokaal (is dat je eigen organisatie, de gemeente, de kerkfabriek of iemand anders?). 

  • Een schatting van het aantal m² asbestplaten of –leien dat je zou laten afvoeren. 

Wie kan deelnemen?  

Enkel lokaal erkende jeugdverenigingen kunnen deelnemen aan een lokaal asbestproject. Jeugdwerk is de verzamelnaam die in Vlaanderen wordt gebruikt voor jeugdverenigingen zoals jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen, vakantie- en kamporganisaties voor kinderen en jongeren en allerlei andere jeugdwerkvormen zoals het jeugdwelzijnswerk, culturele en artistieke jeugdverenigingen, verenigingen die informatie over of voor de jeugd verstrekken, jeugdverenigingen die werken rond de participatie van kinderen en jongeren, … Een belangrijke voorwaarde is dat je kan aantonen dat je vereniging lokaal erkend is. 
 


Verhoogde energiepremie 

Sinds begin 2021 kan je een verhoogde energiepremie aanvragen via Mijnverbouwpremie.be. Naast de bestaande premie voor het aanbrengen van dak- of gevelisolatie geniet je van een extra ondersteuning indien je asbesthoudende dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laat verwijderen. Deze is beschikbaar voor zowel steden en gemeenten als private eigenaars. 
Meer over de verhoogde energiepremie

 

Schakel je stad of gemeente in  

Vanuit zijn voorbeeldfunctie werkt de Vlaamse Overheid aan asbestveilige gebouwen tegen 2034. Ze doen dit zowel voor hun eigen als voor het gemeentelijk patrimonium.   

Is het jeugdlokaal eigendom van de stad of gemeente, vraag dan aan je stad of gemeente om werk te maken van een asbestveilige jeugdinfrastructuur. Zij krijgen heel wat ondersteuning:  

  • Lokale besturen kunnen ook voor hun eigen gebouwen deelnemen aan projecten voor de ophaling van asbestcementen afval.  

  • Je stad of gemeente kan via een voordelig afgesloten contract (raamcontract) van de Vlaamse Overheid beroep doen op een gespecialiseerde firma om in hun eigen gebouwen asbest te laten verwijderen. Dus ook in jouw jeugdinfrastructuur.  

  • Alle steden en gemeenten in Vlaanderen tekenden in 2018 vrijwillig in op de asbestovereenkomst. Hiermee verklaarden zij werk te willen maken van het resterende asbestpassief op hun grondgebied. Hoe zij dat vormgeven en hoe ver zij daarbij linken willen leggen richting andere beleidsdomeinen, kunnen zij vrij kiezen. Vereiste is wel dat het thema ‘asbest’ in de Beleid- en Beheercyclus (BBC) terug te vinden is. Vele gemeenten nemen asbest ook op in hun lokaal energie- en klimaatbeleid of bij hun beleid rond gezondheid of woonkwaliteit. Ze kregen hiervoor extra middelen om te besteden aan asbestafbouw. Vraag gerust aan je gemeente of stad wat ze met die middelen hebben gedaan. 


Team asbestafbouw