Ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering

Ondersteuning voor scholen

Vlaamse scholen kunnen hun asbestinventaris gratis laten actualiseren. Ook voor het verwijderen van asbest biedt de OVAM vergaande financiële ondersteuning.


Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken.
Vlaanderen telt relatief veel oude schoolgebouwen die nog asbesttoepassingen bevatten. Heeft uw school gebouwen of constructies van vóór 2001 en gebouwen asbestveilig maken? Lees dan hier de ondersteuningsmogelijkheden van de OVAM.  

Op 12 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering op voorstel van minister van Omgeving Zuhal Demir en minister van onderwijs Ben Weyts de nieuwe sectorprotocollen scholen goed voor respectievelijk het gesubsidieerd en het gemeenschapsonderwijs (GO!). Met deze protocollen wil de Vlaamse Regering ondersteuning bieden voor asbestinventarisatie en versnelde asbestverwijdering.
​​​​​​​
De OVAM zal op het einde van de zomer een eerste oproep organiseren waarop scholen kunnen inschrijven voor ondersteuning.
Scholen die zich willen aanmelden moeten een contactpersoon opgeven. Deze contactpersonen moeten eerst een infosessie van de OVAM volgen.

Een eerste infosessie zal doorgaan op dinsdag 13 juni 2023, tussen 10u en 15u.
​​​​​​​De infosessie gaat online door en wordt opgenomen zodat contactpersonen die later aansluiten deze ook nog kunnen volgen.
Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Asbestherkenning

  • Regelgeving

  • Verwijdertechnieken

  • Doelstellingen en voorwaarden van het protocol

  • Taken van de contactpersoon

  •  Praktische afspraken, dossierverloop

U kan zich hier inschrijven.
​​​​​​​De OVAM plant in september 2023 een tweede infosessie. 

Met het nieuwe sectorprotocol voor scholen wil de OVAM nog meer inzetten op asbestveilige scholen. Dit zal ze doen door scholen aan te moedigen om eenmalig een gratis asbestinventarisattest te laten opmaken. Op basis van dit attest kunnen scholen een risicogebaseerd meerjaren investeringsplan opmaken en, eventueel gefaseerd, het risicovolle asbest in hun gebouwen verwijderen. De OVAM voorziet hiervoor een financiële tussenkomst. De OVAM zal periodiek oproepen organiseren waarop scholen met een concreet project kunnen intekenen.


Asbestinventaris
Eerst bekijken we of de asbestinventaris van de gebouwen aan actualisatie toe is. Als dit zo is kan u via de OVAM de asbestinventaris gratis laten actualiseren.  

Nadat een asbestdeskundige de gebouwen heeft onderzocht krijgt u de geactualiseerde asbestinventaris onder de vorm van een asbestattest. De inventaris bevat alle nodige informatie om verder aan de slag te gaan: welke asbesttoepassingen wanneer verwijderd moeten worden en met welke methode, welke asbesttoepassingen mits correct beheer geen gevaar opleveren.  

Asbestverwijdering
De OVAM voorziet een tussenkomst van 50% voor asbestverwijderingen. U kan zelf een aannemer aanstellen voor deze werken of een beroep doen op een aannemer waarmee de OVAM een raamcontract heeft afgesloten.  

Opleiding voor technisch personeel
De OVAM biedt ook een gratis opleiding 'eenvoudige handelingen' aan voor technisch onderhoudspersoneel van scholen. Na deze opleiding hebben uw medewerkers een basiskennis over asbest, de verschillende toepassingen ervan en mogen ze ook asbest verwijderen met de techniek van eenvoudige handelingen.  

Gebeurt er ondanks alle goede zorgen toch een asbestincident in uw school? Neem dan snel contact op via asbestscholen@ovam.be. Via de OVAM kan er snel een asbestdeskundige of aannemer aangesteld worden om dit op te lossen. 

​​​​​​​

Team asbestafbouw