Ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering

Ondersteuning voor scholen

Vlaamse scholen kunnen hun asbestinventaris gratis laten actualiseren. Ook voor het verwijderen van asbest biedt de OVAM vergaande financiële ondersteuning.


Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken.
Vlaanderen telt relatief veel oude schoolgebouwen die nog asbesttoepassingen bevatten. Heeft uw school gebouwen of constructies van vóór 2001 en wilt u het aanwezige asbest verwijderen? Lees dan hier de ondersteuningsmogelijkheden van de OVAM.  

Asbestinventaris
Eerst bekijken we of de asbestinventaris van de gebouwen aan actualisatie toe is. Als dit zo is kan u via de OVAM de asbestinventaris gratis laten actualiseren.  

Nadat een asbestdeskundige de gebouwen heeft onderzocht krijgt u de geactualiseerde asbestinventaris. De inventaris bevat alle nodige informatie om verder aan de slag te gaan: welke asbesttoepassingen wanneer verwijderd moeten worden en met welke methode, welke asbesttoepassingen mits correct beheer geen gevaar opleveren.  

Asbestverwijdering
De OVAM voorziet een tussenkomst van 50% voor asbestverwijderingen. U kan zelf een aannemer aanstellen voor deze werken of een beroep doen op een aannemer waarmee de OVAM een raamcontract heeft afgesloten.  

Opleiding voor technisch personeel
De OVAM biedt ook gratis opleidingen eenvoudige handelingen aan voor technisch onderhoudspersoneel van scholen. Na deze opleiding hebben uw medewerkers een basiskennis over asbest, de verschillende toepassingen ervan en mogen ze ook asbest verwijderen met de techniek van eenvoudige handelingen.  

Gebeurt er ondanks alle goede zorgen toch een asbestincident in uw school? Neem dan snel contact op via asbestscholen@ovam.be. Via de OVAM kan er snel een asbestdeskundige of aannemer aangesteld worden om dit op te lossen. 

Wilt u mee uw schouders zetten onder het actieplan asbestafbouw en samen met de OVAM uw school asbestveilig maken?
Meld uw school dan hier aan. Vergeet niet om de meest recente asbestinventaris en de plannen van de gebouwen mee te sturen.

Team asbestafbouw