Het asbestattest

Asbest prijsramingstool


Voor particulieren


De OVAM ontwikkelde de prijsramingstool voor particulieren om de kostprijs van een asbestverwijdering in hun woning of appartement te kunnen inschatten. De in te vullen gegevens vindt u op het asbestattest. Op basis van de ingevulde gegevens berekent de tool een prijsvork met een onder- en bovengrens waarin de verwijderingskost zich kan bevinden. De kosten voor de heraanleg en het plaatsen van nieuwe materialen zitten hierin niet vervat. Deze prijsindicatie kan u helpen om uw renovatiekosten beter in te schatten of een aankoopbod te bepalen. 
 

Offertes


De prijsramingstool gaat uit van een standaardsituatie. Specifieke omstandigheden kunnen een invloed hebben op de kostprijs: bijvoorbeeld de noodzaak van een stelling of kraan. Vraag altijd minstens een offerte aan drie aannemers (werknemers moeten een opleidingsattest voor ‘eenvoudige handelingen’ kunnen voorleggen) of erkende asbestverwijderaars. Vergelijk de offertes onderling en met de prijsvork van de prijsramingstool. Een abnormaal lage prijs kan erop wijzen dat de aannemer onvoldoende maatregelen neemt om correct en veilig te werken. Dan riskeert u zelf gezondheidsrisico’s of onvoorziene kosten. 
 

Hoe vult u de vraag over de hermetische zone in?

Bepaalde asbestmaterialen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars via de techniek hermetische zone of met de couveusezakmethode verwijderd worden. Particulieren, zelfstandigen of aannemers (eenvoudige handelingen) mogen dergelijke asbestmaterialen niet verwijderen.

In uw asbestattest vindt u bij de fiche van het asbestmateriaal of verwijdering via hermetische zone nodig is. Enkel indien een asbestmateriaal verwijderd moet worden via een hermetische zone, vult u dit veld in. Zijn er meerdere asbestmaterialen te verwijderen via hermetische zone dan telt u dit op en vult u het totaal in. Vult u hier niks in, dan zal de tool de verwijderingskost standaard berekenen voor een verwijdering via eenvoudige handelingen. 

In de praktijk kan het zijn dat als bijvoorbeeld drie asbestmaterialen tezamen aanwezig zijn in eenzelfde ruimte, ze samen in slechts éénzelfde hermetische zone kunnen verwijderd worden. In dat geval zal de kostprijs uiteraard lager liggen dan de kostprijs die de tool berekende op basis van drie hermetische zones. Bespreek dit met de erkende asbestverwijderaar of kijk het na in de offerte.  

Heeft u bij 'asbestmaterialen' 'thermische isolatie' met het bindmiddel 'gips' aangeduid, dan is in sommige gevallen verwijdering met couveusezak mogelijk. Ook dit vindt u terug in de fiche van het asbestmateriaal in uw asbestattest. 

Wat is een hermetische zone?

Een hermetische zone is een afgesloten zone waarin asbestverwijderingswerken worden uitgevoerd. Deze zone is volledig afgesloten van de buitenlucht en is voorzien van een luchtdichte toegangsdeur. Zo kan de volledige zone in onderdruk worden gezet om de werken te kunnen uitvoeren. De lucht in deze zone wordt gefilterd en gecontroleerd om te voorkomen dat asbestvezels zich verspreiden naar andere delen van het gebouw of de omgeving. Het gebruik van een hermetische zone is verplicht bij het verwijderen van bijvoorbeeld asbest in vloeren of pleisterwerk. 

Wat is de couveusezak-methode?

De couveusezakmethode is een techniek die in uitzonderlijke gevallen wordt gebruikt bij het verwijderen van leidingisolatie in gips. Meestal wordt ook voor deze toepassing een hermetische zone opgebouwd. Het proces begint met het hermetisch afsluiten van het asbesthoudend materiaal van de omgeving. De asbestverwijderaar bevestigt voorzichtig de zakken met tape rond de leiding, zodat het goed afgesloten is van de buitenlucht. Er zijn twee handschoenen ingebouwd in de zak om het asbest te kunnen verwijderen. 


Team asbestafbouw