Ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering

Ondersteuning voor particulieren bij asbestverwijdering

Een overzicht van de verschillende ondersteuningsvormen voor particulieren.

Gaat u een gebouw of woning, gebouwd voor 2001 slopen of renoveren? Dan is de kans groot dat u tijdens de werken op materialen met asbest zal stuiten. Asbest veilig en correct (laten) verwijderen brengt kosten met zich mee. De Vlaamse overheid zal daarom diverse doelgroepen ondersteunen. 

Asbestafbouwprojecten van lokale besturen

De ondersteuning aan particulieren verloopt via de lokale besturen. Particulieren kunnen deelnemen aan asbestafbouwprojecten die de lokale besturen organiseren om voordeliger asbest te verwijderen. Lokale besturen kiezen zelf welke projecten zij organiseren en ontvangen daarvoor subsidies van OVAM. Op die manier kan een particulier asbest verwijderen aan een verlaagd tarief.

  • ophalen aan huis van asbestcementen afval in platenzakken of containers (bronophalingsproejct);
  • een samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding, eventueel in combinatie met ophaling aan huis;
  • een samenaankoop voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen met 50% subsidie (zoals leidingisolatie of vloerbekleding) door een erkende asbestverwijderaar.

Al deze projecten maken het de particulier makkelijker en voordeliger om het asbest in zijn woning of gebouw sneller weg te nemen.

Check of er in uw gemeente een asbestafbouwproject loopt

Wilt u weten welk project met de steun van de OVAM in uw gemeente loopt en wie dit organiseert?
Klik dan hier en vul uw postcode of gemeente in.

Sommige gemeenten zijn zelf reeds actief met asbestverwijderingsprojecten via eigen middelen. Deze staan hier niet vermeld.

Responsive Image

De verhoogde isolatiepremie in combinatie met asbestverwijdering

Naast de bestaande premie voor het aanbrengen van dak- of gevelisolatie geniet u van een extra ondersteuning indien u gelijktijdig asbesthoudende dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laat verwijderen. De extra ondersteuning is per vierkante meter. 
Deze premie kan je sinds 1 juli 2022 niet meer aanvragen bij Fluvius. Vanaf 1 oktober 2022 kan je de premie aanvragen via mijnverbouwpremie.be.  

  • Wil je deze premie via mijnverbouwpremie.be aanvragen tussen 1 oktober en 31 december 2022? Dan mogen de facturen die je nodig hebt voor je aanvraag, niet ouder zijn dan 27 maanden (2 jaar en 3 maanden).
  • Deed je een premie-aanvraag vóór 1 juli 2022? Dan kan je de status van je aanvraag nog steeds opvolgen in Mijn Fluvius

Premie zonnepanelen bij asbestverwijdering (Fluvius)

Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd niet-residentieel gebouw, kan hiervoor een premie krijgen. 
De premie is enkel bedoeld voor niet-residentiële gebouwen die niet verwarmd worden en een asbestdak hebben, bijvoorbeeld een loods, stal of garage (los van het woongebouw).
Meer info over de premie zonnepanelen bij asbestverwijdering.

Mijn VerbouwPremie

Mijn VerbouwPremie vervangt vanaf 1 juli 2022 de meeste renovatiepremies van Wonen-Vlaanderen en energiepremies van Fluvius. U kunt de premie tijdelijk niet aanvragen tussen 1 juli en 30 september 2022. Vanaf 1 oktober 2022 kunt u via één online loket een premie aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen.  
Het verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding of een asbesthoudende dakbedekking vallen binnen deze premie, maar het is afhankelijk van uw inkomen of u al dan niet beroep kan doen op Mijn VerbouwPremie.  
Meer info en voorwaarden over Mijn VerbouwPremie.
 
Responsive Image

Mijn VerbouwLening

Naast de invoering van Mijn VerbouwPremie, kunt u sinds 1 september 2022 ook een voordelige Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie. Mijn VerbouwLening vervangt de Energielening (tot 15.000 euro via het Energiehuis voor een prioritaire doelgroep/klanten met exclusief nachttarief).

Ook interessant

Premiezoeker geeft een overzicht van alle subsidies, premies en fiscale voordelen voor wie in Vlaanderen een woning verbouwt. Ook de afbraakkosten, inbegrepen de verwijdering van het asbest, vallen onder de ondersteuning.
Het infoportaal ‘Bouwen, wonen en energie’ van de Vlaamse overheid lijst alle renovatiepremies op.

Team asbestafbouw