Ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering

Ondersteuning voor particulieren bij asbestverwijdering

Lokale besturen organiseren verschillende soorten projecten waarbij particulieren aan gesubsidieerd tarief asbestafval kunnen verwijderen. 

Gaat u een gebouw of woning, gebouwd voor 2001 slopen of renoveren? Dan is de kans groot dat u tijdens de werken op materialen met asbest zal stuiten. Asbest veilig en correct (laten) verwijderen brengt kosten met zich mee. De Vlaamse overheid zal daarom diverse doelgroepen ondersteunen. 

Projecten van lokale besturen

De ondersteuning aan particulieren verloopt via de lokale besturen. Particulieren kunnen deelnemen aan asbestafbouwprojecten die de lokale besturen organiseren om voordeliger asbest te verwijderen. Lokale besturen kiezen zelf welke projecten zij organiseren en ontvangen daarvoor subsidies van OVAM. Op die manier kan een particulier asbest verwijderen aan een verlaagd tarief.

  • ophalen aan huis van asbestcementen afval in platenzakken of containers;
  • een samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding, eventueel in combinatie met ophaling aan huis;
  • een samenaankoop voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen met 50% subsidie (zoals leidingisolatie of vloerbekleding) door een erkende asbestverwijderaar.

Al deze projecten maken het de particulier makkelijker en voordeliger om het asbest in zijn woning of gebouw sneller weg te nemen.
Wilt u weten welk project met de steun van de OVAM in uw gemeente loopt en wie dit organiseert? Klik dan hier en vul uw postcode of gemeente in.

Sommige gemeenten zijn zelf reeds actief met asbestverwijderingsprojecten via eigen middelen. Deze staan hier niet vermeld.

Premies van Fluvius

De verhoogde isolatiepremie van Fluvius
Bij Fluvius kan u terecht voor een verhoogde energiepremie. Naast de bestaande premie voor het aanbrengen van dak- of gevelisolatie geniet u van een extra ondersteuning indien u asbesthoudende dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laat verwijderen. De extra ondersteuning is per vierkante meter.

Belangrijke voorwaarde is dat de aannemer veilig en correct werkt. Hiervoor moet hij werken volgens de code van goede praktijk van de OVAM. Hij moet bovendien over een geldig attest 'eenvoudige handelingen' beschikken conform de bepalingen in de Codex ‘Welzijn op het werk’.
Meer info over de verhoogde energiepremie.

Premie zonnepanelen bij asbestverwijdering
Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd niet-residentieel gebouw, kan hiervoor een premie krijgen. 
De premie is enkel bedoeld voor niet-residentiële gebouwen die niet verwarmd worden en een asbestdak hebben, bijvoorbeeld een loods, stal of garage (los van het woongebouw).
Meer info over de premie zonnepanelen bij asbestverwijdering.

Ook interessant

Meestal komt u asbest tegen wanneer u bezig bent met verbouwingen. 
Premiezoeker geeft een overzicht van alle subsidies, premies en fiscale voordelen voor wie in Vlaanderen een woning verbouwt. Ook de afbraakkosten, inbegrepen de verwijdering van het asbest, vallen onder de ondersteuning.
Het infoportaal ‘Bouwen, wonen en energie’ van de Vlaamse overheid lijst alle renovatiepremies op.
In mijn gemeente loopt geen project. Kan ik dan geen subsidie krijgen?

Meer dan 80% van de gemeenten in Vlaanderen zijn intussen gestart met minstens 1 project. Maar OVAM streeft verder naar de betrokkenheid van alle gemeenten in Vlaanderen. De OVAM moedigt de overige 20 % gemeenten aan om ook een subsidieaanvraag in te dienen en ondersteunt hen bij het indienen van hun aanvraag. Dankzij de vele opgebouwde goede praktijken in de lopende projecten, kan de OVAM deze laatste gemeenten goed ondersteunen en hen actief gidsen in hun projectopstart.

 Premies van andere instanties zijn

 

Team asbestafbouw