Ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering

Ondersteuning voor bedrijven bij asbestverwijdering

Ondersteuning voor bedrijven bij het verwijderen van asbesttoepassingen

De Vlaamse overheid biedt bedrijven ondersteunende maatregelen en subsidies aan om de asbesttoepassingen in hun bedrijfsgebouwen stelselmatig te verwijderen. Een greep uit het aanbod:
  • subsidies voor de ophaling van asbestcement (kmo, land- en tuinbouw);
  • incentives om te investeren in leegstaande of verwaarloosde gebouwen;
  • ondersteuning bij de heraanleg van een asbestdak (landbouw).
De OVAM wil de komende jaren nog meer ondersteuning op maat laten uitwerken. Ze zal hiervoor samenwerken met de betrokken bedrijfsfederaties en de beherende departementen. Het doel is om asbestverwijdering maximaal te combineren met energie-ingrepen zoals het plaatsen van dakisolatie of zonnepanelen.

Verwijdering asbestdak of -gevel

Fluvius biedt een verhoogde energiepremie aan voor de verwijdering van een asbestdak of -gevel wanneer dat gepaard gaat met het plaatsen van dakisolatie of gevelisolatie. 
Je leest er alles over op de website van Fluvius: 

Leegstaande of verwaarloosde bedrijfsgebouwen

Nieuwe eigenaars van een leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimte kunnen een premie krijgen voor het uitvoeren van saneringswerkzaamheden (sloop- en/of ontmantelingswerken).

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen biedt een overzicht van alle subsidies voor ondernemingen, zoals investeringen in leegstaande of verwaarloosde bedrijfsgebouwen.

Het Infoportaal ‘Ondernemen’ van de Vlaamse overheid geeft een gelijkaardig overzicht.

Land- of tuinbouwbedrijf

Wilt u voor uw land- of tuinbouwbedrijf een subsidie aanvragen voor de renovatie van een asbestdak? Dan kunt u terecht bij het Vlaams Investeringsfonds (VLIF)
Via het sectorprotocol voor de landbouw kunnen land- en tuinbouwer beroep doen op de ophaling van asbest via de OVAM. 
 

Team asbestafbouw