Ga terug

Bedrijven die fout sorteren, worden strenger aangepakt

Nieuwsbericht ยท Dec 20, 2022 9:30:00 AM
afzetcontainer

Vanaf 2023 zal een foutieve bronsortering voor bedrijven bijkomende kosten met zich meebrengen. Bedrijven die niet correct sorteren, zullen meer moeten betalen voor de verwerking van hun afval. 

Bedrijven zijn verplicht om bepaalde afvalstromen te sorteren aan de bron. Die mogen dus niet bij het restafval. Dat levert op alle vlakken winst op:

  • Waardevolle materialen kunnen zoveel mogelijk worden gerecycleerd en blijven langer in de keten. Dat is belangrijk, want grondstoffen zijn schaars en worden daardoor ook duurder.
  • U vermijdt boetes.
  • De kosten om bedrijfsrestafval zonder sorteerfouten te verwerken zijn lager.

Strengere regels

Als er niet correct wordt gesorteerd aan de bron, ontstaan er verderop in de keten problemen. Recycleerbaar afval dat bij het restafval belandt, kan vaak niet meer gerecycleerd worden. Restafval afkomstig van individuele ophalingen (zoals afzetcontainers) mag bovendien niet zomaar verbrand worden als het nog recycleerbaar materiaal bevat.

Het moet steeds voldoen aan door de wet bepaalde resultaatsvoorschriften. Anders valt het onder het verbrandingsverbod. Vanaf 1 januari 2023 verstrengen deze voorschriften. U kan deze resultaatsvoorschriften hier raadplegen op de OVAM website.

Hierdoor moeten containers met bedrijfsrestafval die individueel werden ingezameld, waarin nog te veel recycleerbaar materiaal zit, steeds nagesorteerd worden. De kost van die nasortering kan doorgerekend worden aan de klant.

Ophaalrondes (voornamelijk rolcontainers) waarvoor een consequent weigeringsbeleid wordt gevoerd of waarvoor de non-conformiteiten in het centrale register van de OVAM worden gemeld, moeten niet aan deze resultaatsvoorschriften voldoen. Deze info kan u hier nalezen op de OVAM website.


Afwijkingen op het verbrandingsverbod

De nasorteercapaciteit voor bedrijfsrestafval dat niet correct werd gesorteerd aan de bron is in de sector momenteel nog beperkt. Daarom zullen er hiervoor in 2023 afwijkingen worden voorzien op het verbrandingsverbod. Deze afwijkingen worden enkel verleend voor bedrijfsrestafval dat individueel werd ingezameld.

Als dit afval niet nagesorteerd wordt en verbrand wordt in afwijking van het verbrandingsverbod, moet ter compensatie een dubbele heffing plus index betaald worden. De inzamelaar rekent die hogere heffing natuurlijk ook door naar de afvalproducent. Als afvalproducent heeft u er dus alle belang bij om correct te sorteren aan de bron.


Controles

Om na te gaan of bedrijven hun sorteerplicht nakomen, voeren de afvalinzamelaars visuele controles uit op het restafval van hun klanten. In kader daarvan mogen bedrijven vanaf 1 januari 2023 enkel nog transparante zakken gebruiken voor bedrijfsrestafval dat wordt ingezameld in containers.
U vindt hierover meer info op deze webpagina.  

Inzamelaars zijn verplicht om sorteerfouten als non-conformiteiten bij te houden in een register en hun klanten daarvan op de hoogte te stellen. Bedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen zich aan een gerichte controle verwachten. Fost Plus en de OVAM maakten middelen vrij uit het werkplan Halve Euro om twee extra personen in te zetten voor de controle en handhaving op sorteren bij bedrijven. U kan hierover altijd het persbericht uit de vorige nieuwsbrief nalezen.

Tegelijkertijd is het aan de afvalinzamelaars om hun klanten correct te informeren over de sorteerplicht. Bent u op zoek naar oplossingen op maat van uw bedrijf? Spreek uw afvalinzamelaar dan aan.  

Meer info

Lees meer over de sorteerplicht voor bedrijven.
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140