Ga terug

Belgisch-Nederlandse handelsmissie over duurzame infrabouw en circulaire bouw

Nieuwsbericht · May 11, 2022 3:17:00 PM
bouwvakker bij houten constructie

Op 19 en 20 mei vindt een Belgisch-Nederlandse bijeenkomst plaats die zich richt op duurzame infrabouw en circulaire woning- en utiliteitsbouw. De handelsmissie wordt plechtig geopend door Nederlands minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher en Vlaams minister voor Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie Zuhal Demir. De OVAM en Vlaanderen Circulair zullen deelnemen aan verschillende panelgesprekken. 

Nederland en Vlaanderen zijn beide koplopers in de transitie naar een circulaire economie en delen de ambitie om tegen 2050 volledig circulair te zijn. Om dat te kunnen waarmaken, zal ook de bouwsector duurzamer en circulair moeten worden, want die heeft nu een grote impact op het milieu. Door kennis en expertise uit te wisselen over de landsgrenzen heen kunnen we de circulaire transitie in deze sector versnellen. 

Tijdens de handelsmissie brengen we ondernemers, kennisinstellingen, lokale besturen en sectorfederaties uit Nederland en België met elkaar in contact om elkaar te inspireren en samen te werken aan een duurzame en circulaire toekomst in de bouwsector. 

Nieuw beleidsprogramma 

Recent ontwikkelde de OVAM het beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’, dat vorm geeft aan de circulaire ambities voor de bouwsector en dit voor de periode 2022-2030. Samen met dit nieuw beleidsprogramma kwam ook de werkagenda ‘circulair bouwen’ bij Vlaanderen Circulair tot stand. Werkagenda’s zijn partnerschappen binnen Vlaanderen Circulair die zich richten op circulaire acties binnen een strategisch thema, zoals de bouwsector. Vlaanderen Circulair en stakeholders uit de bouwsector werken al een aantal jaar samen aan een circulaire bouwsector. De werkagenda kan dus putten uit de ervaring van tal van circulaire experimenten in de praktijk.  

De OVAM en Vlaanderen Circulair hebben dus kennis en kunde in huis die ze zullen delen tijdens verschillende panelgesprekken doorheen de handelsmissie. Het volledige programma vindt u hier.  

Inschrijven

Inschrijven voor de handelsmissie kan via deze link.  
 

Team pers & communicatie

Woordvoerder