Wat doen we?

Circulair bouwen

Om de transitie naar circulair bouwen te maken, werken we enerzijds rond circulair materialenbeheer en anderzijds rond circulair ontwerpen en (ver)bouwen.


We staan voor de grote uitdaging om ons grondstoffenverbruik te doen dalen en het ontwerpen en uitvoeren van de bouwwerken circulair aan te pakken. Onze inspanningen zijn gebundeld in het nieuwe beleidsprogramma "Op weg naar circulair bouwen" dat loopt van 2022 tot 2030. In het beleidsprogramma werken we via twee hoofdthema's: 'circulair materialenbeheer' en 'circulair ontwerpen en (ver)bouwen'.