Beleid en werking

Wat doen we?

De OVAM streeft samen met u naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en een propere bodem in Vlaanderen.

Onze beleidsthema's

De OVAM geeft vorm aan het afvalstoffen-, bodem- en materialenbeleid. We zorgen voor het beleidskader dat de Vlaamse bedrijven en de Vlaming stimuleert om materiaal- en bodembewust te produceren en consumeren. De circulaire economie loopt als rode draad doorheen deze thema’s. Om het beleid vorm te geven, zet OVAM in op verschillende beleidsthema's. Elk beleidsthema vormt een cruciaal onderdeel in de weg naar een meer circulaire, materiaal- en bodembewuste wereld.