Wat doen we?

Kunststoffen

Met het uitvoeringsplan kunststoffen zorgen we ervoor dat Vlaanderen evolueert tot een toonaangevende recyclagehub in Europa.


Kunststoffen zijn een sleutelmateriaal voor onze (wereld)economie. Maar de manier waarop we kunststoffen consumeren en produceren stelt ons voor grote uitdagingen om ons milieu, onze economie en onze gezondheid te beschermen. We moeten bewust anders omgaan met kunststoffen, om onze grondstoffen, maar ook onze eigen toekomst veilig te stellen.

Daarom lanceerden we in 2020 het uitvoeringsplan kunststoffen. Dit plan biedt het kader en overzicht van acties die bijdragen tot een duurzaam beheer van de kunststofkringloop. De belangrijkste uitgangspunten voor deze aanpak zijn minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, het creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, het stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof, het inzetten op kennis- en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

Via het Vlaams innovatiebeleid en investeringssteun  zorgen we voor extra investeringen in de nodige sorteer- en recyclagecapaciteit, met focus op de kunststofketen. Zo zorgen we ervoor dat Vlaanderen evolueert tot een toonaangevende recyclagehub in Europa.

Bovendien trekt de OVAM samen met de Belgische chemiefederatie essenscia binnen het partnerschap Vlaanderen Circulair de Werkagenda Kunststoffen & Chemie. In samenwerking met actoren uit de ganse maatschappelijke vijfhoek gaan we op zoek naar manieren om de kunststofketen – en in het verlengde de chemische sector – circulair te ontwerpen. Het uitvoeringsplan kunststoffen is ingebed in deze bredere werking.

Team Productketens (kunststoffen)