Wat doen we?

Producten onder UPV

Via de UPV (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) leggen we de financiële en/of organisatorische verantwoordelijkheid voor afvalbeleid bij de producent. We betrekken de producenten in ons beleid met als doel materiaalkringlopen voor hun producten te sluiten.

Voor een selectie van producten (zoals matrassen, AEEA, batterijen, luiers en textiel) hanteren we een ketenaanpak, onder andere via convenanten. De sectoren moeten producten slimmer ontwerpen, zodat ze langer meegaan en makkelijker herstelbaar, herbruikbaar en recycleerbaar zijn. We stimuleren herstelling van producten en hergebruik van onderdelen. We bevorderen circulair ontwerp en circulaire aankopen binnen instrumenten zoals de aanvaardingsplicht en green deals. Knelpunten als productnormering, labeling etc. maken we bespreekbaar bij de bevoegde federale ministers. We onderzoeken hoe we de aanvaardingsplicht van verschillende stromen beter kunnen afstemmen tussen de gewesten, voor een uniform beleid over heel België.