Producten onder UPV

Batterijen

Afgedankte batterijen en accu's zijn gevaarlijke afvalstoffen die selectief moeten worden ingezameld.


Afgedankte batterijen en accu's horen niet thuis in de vuilnisbak. Er kunnen stoffen inzitten die schadelijk zijn voor het milieu, zoals de zware metalen kwik, lood, cadmium, kobalt, koper... Deze materialen brengen het milieu schade toe wanneer ze samen met het huisvuil worden weggegooid. 
Het beheersorganisme Bebat  is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van batterijen. Bebat is opgericht door de batterijproducenten om ervoor te zorgen dat zij kunnen voldoen aan hun wettelijke aanvaardingsplicht. Die houdt in dat de eindverkopers, tussenhandelaars en producenten/invoerders verantwoordelijk zijn voor het inzamelen en recycleren van afgedankte batterijen en accu's. Zij zijn verplicht om het afgedankte product terug te nemen en te laten recycleren.


Bebat verzamelt elk jaar ongeveer 3,4 miljoen kilo afgedankte batterijen en accu's. Deze afgedankte batterijen worden gesorteerd en naar gespecialiseerde recyclage bedrijven getransporteerd. Dit is ongeveer 67% van de jaarlijks op de markt gebrachte batterijen en accu's. BelgiĆ« behoort hierdoor tot de absolute wereldtop in het sorteren en recycleren van afgedankte batterijen en accu's. 

De OVAM volgt en controleert het inzamel- en recyclagesysteem van Bebat.

Verdere info rond batterijen en accu's kan u hier terugvinden.