Wat doen we?

Verminderen van (rest)afval

Afvalpreventie is de eerste stap volgens de materialenhiërarchie en de beste optie in de strijd tegen klimaatverandering.

We willen in Vlaanderen zo min mogelijk afval produceren. Afvalpreventie is de eerste stap volgens de materialenhiërarchie en de beste optie in de strijd tegen klimaatverandering. Het afval dat er toch is moet goed gesorteerd en gerecycleerd worden. Verbranden, storten, zwerfvuil en sluikstorten willen we zo veel mogelijk vermijden.

Het afval- en materialenbeleid is vastgelegd in een uitvoeringsplan en is bindend voor de lokale besturen. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw plan (Lokaal Materialenplan) dat vanaf 2023 van kracht is.

Tegen 2030 willen we in Vlaanderen nog slechts maximum 100kg huishoudelijk restafval per inwoner produceren. Dat is nog een sterke daling ten opzichte van de huidige cijfers.
​​​​​​​
Afvalpreventie, hergebruik, selectieve inzameling, recyclage… hebben dus nood aan een verdere optimalisatie. Sorteeranalyses, gedragsbevragingen, analyses van cijfers en andere studies helpen daarbij de werkpunten te bepalen en de aanpak te concretiseren.

Naast het huishoudelijk (rest)afval moet ook de hoeveelheid bedrijfs(rest)afval naar beneden met maar liefst 30% tegen 2030 ten opzichte van 2018.