Ga terug

Bodemonderzoek naar PFAS-verontreiniging op voormalig stortplaats in Kruisem

Nieuwsbericht ยท Mar 3, 2023 4:19:00 PM
staalname pfas analyse

Naar aanleiding van de berichtgeving over de PFAS-verontreiniging op een voormalige stortplaats in Kruisem in het VRT-journaal van 19 uur op donderdag 2 maart, geven we hieronder de informatie weer die eerder deze week werd gecommuniceerd aan de gemeente, de omwonenden en de omliggende bedrijven.
 
De stortplaats werd tussen 1978 en 1982 gevuld met industrieel en huishoudelijk afval. Een stort is een risico-activiteit met kans op een bodemverontreiniging. In 2011 en 2012 liet de toenmalige eigenaar bodemonderzoeken uitvoeren. Daaruit bleek dat dat het grondwater ter hoogte van de voormalige stortplaats verontreinigd is met arseen, nikkel, ammonium, chloriden en non-ionische detergenten. Daarnaast komt er ook nog stortgas (methaan) voor. Aangezien de historische verontreiniging in het grondwater een ernstige bedreiging vormde, was het noodzakelijk om de bodem te saneren. Die bodemsanering werd in 2017 opgestart en ondertussen is het terrein in herontwikkeling. 

PFAS-verontreiniging

Naast het al lopende traject van de bodemsaneringswerken in opdracht van de ontwikkelaar, is ook een onderzoeksverslag van 5 juli 2022 beschikbaar. In dit onderzoeksverslag werd in opdracht van de huidige eigenaar een grondwateronderzoek uitgevoerd om na te gaan of er een PFAS-verontreiniging aanwezig is. Er werden stroomafwaarts in noordwestelijke richting van de stortplaats vier bestaande peilbuizen bemonsterd. Alle peilbuizen bleken verontreinigd met PFAS, met een maximaal vastgestelde concentratie van 17 keer de voorgestelde bodemsaneringsnorm. Deze verontreiniging is vermoedelijk het gevolg van de stortactiviteiten die hebben plaatsgevonden voor 1982. Het onderzoeksverslag besluit dat er een duidelijke aanwijzing is op een ernstige bedreiging van de verontreiniging met PFAS in het grondwater en dat hiervoor nog een beschrijvend bodemonderzoek moet volgen. Om de blootstelling aan de grondwaterverontreiniging met PFAS te beperken, adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid om no regret-maatregelen toe te passen.
 
Voor wat PFAS betreft, is dus enkel nog maar het onderzoeksverslag van 5 juli 2022 gekend. Er werd nog geen beschrijvend bodemonderzoek afgerond en daardoor is de omvang en de saneringsnoodzaak van de PFAS-verontreiniging nog niet gekend. De OVAM maande de eigenaar van het stortbaan om een beschrijvend bodemonderzoek en eventuele bodemsanering uit te voeren. Ondertussen is het beschrijvend bodemonderzoek opgestart en wordt het rapport midden augustus 2023 verwacht. 

>> Lees de volledige bewonersbrief
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140