Ga terug

Codes van goede praktijk en leidraden voor de standaardprocedure (beperkt) bodemsaneringsproject

Nieuwsbericht · Dec 13, 2021 3:22:00 PM
vergrootglas

Codes van goede praktijk en leidraden voor de standaardprocedure (beperkt) bodemsaneringsproject

Als aanvulling bij de standaardprocedure voor bodemseringsproject en beperkt bodemsaneringsproject zijn volgende leidraden en codes van goede praktijk opgesteld:

Code van goede praktijk: Herziening MCA in het (beperkt) bodemsaneringsproject met integratie van ecosysteemdiensten en bodemzorg

De nieuwe code van goede praktijk beschrijft de MCA-herziening en legt uit hoe u als bodemsaneringsdeskundige, als aannemer of als opdrachtgever van bodemsaneringen of herontwikkelingen meer aandacht voor ecosysteemdiensten en bodemzorg kunt integreren in uw project. Zo creëert u een grotere meerwaarde voor uw grond. Naast een berekeningsmodule vindt u er ook voorbeelden van milderende maatregelen waarmee u de impact van bodemsaneringswerken op (bodem)ecosysteemdiensten positief kunt beïnvloeden.

Code van goede praktijk: Methodologie DAEB, risico-evaluatie en risicogebaseerde terugsaneerwaarden

De code van goede praktijk methodologie DAEB en risico-evaluatie werd aangevuld met de berekening van de risicogebaseerde terugsaneerwaarden.

Leidraad: Meldings- en vergunningsplichtige inrichtingen en activiteiten in het (beperkt) bodemsaneringsproject

Deze leidraad is een extra handleiding bij het opstellen van de wetgevingstechnische aspecten van een bodemsaneringsproject of een beperkt bodemsaneringsproject.

Algemene leidraad voor de standaardprocedure (beperkt) bodemsaneringsproject

Met voorbeelden of bijkomende toelichting worden sommige richtlijnen voor de opmaak en rapportage van een bodemsaneringsproject of een beperkt bodemsaneringsproject verder verduidelijkt.

De code van goede praktijk: asbest: bepaling saneringsvariant zal je nog niet op de website terugvinden. De publicatie van deze code van goede praktijk hangt samen met nog niet afgeronde besprekingen met VEB en Vobas. Zodra deze code van goede praktijk beschikbaar is, zal dit worden gecommuniceerd via de richtlijn deskundigen. Voorlopig blijven de klassieke richtlijnen uit de standaardprocedure (beperkt) bodemsaneringsproject van toepassing.

De documenten zijn op de OVAM-website te raadplegen, via de volgende link: www.ovam.be/standaardprocedures.

Bodembeheer